Nieuws

Inloopochtend Xtra English4kids op De Sporckt.

Door een lezer

Op zaterdag 1 juli a.s. van 09.00-11.00 is er een inloopochtend bij Xtra English4kids op De Sporckt in Tilburg. In 2014 is Xtra English4kids in Gorinchem gestart en is in drie jaar tijd uitgegroeid naar 7 groepen met vestigingen in Gorinchem en Barendrecht. In augustus 2017 gaan wij ook van start op De Sporckt in Tilburg. Er komen drie cursussen : Starter voor (a.s.) leerlingen van groep 4 en 5 ; Pre-Advanced voor (a.s.) leerlingen van groep 6 ; Advanced : voor (a.s.) leerlingen van groep 7 en 8 De kerntaak van Xtra English4kids is uitdrukkelijk gericht op het verzorgen van kwalitatief goed Engels onderwijs. Initiatiefnemer van de cursus is Shabnam Hofland. ‘Wij willen onze visie realiseren door een goede pedagogische relatie met de kinderen en een professionele didactiek . Ook werken we met de nieuwste leerboeken (volledig Engelstalig), in combinatie met de modernste leermiddelen’. De cursus is een goede aanvulling op de reguliere lessen Engels en geeft daardoor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. Alle docenten zijn volledig bevoegd en hebben zowel ervaring in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. De lessen staan in het teken van ‘dingen doen met taal’. De kinderen moeten plezier hebben in de lessen die zij volgen èn tegelijkertijd een goed niveau bereiken. Voor een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat de vier taalvaardigheden van de leerlingen d.m.v. taalonderdompeling worden ontwikkeld. Leerlingen met een goede motivatie kunnen deelnemen aan een van de cursussen. De lessen voor Tilburg worden gehouden op donderdagmiddag en de cursus duurt het hele schooljaar. We streven naar een optimaal leerrendement met maximaal vijftien kinderen in een groep. De kosten bedragen iets minder dan € 14,- euro per les. Voor meer informatie en aanmelding kijk op onze website. Shabnam Hofland

|Doorsturen