Nieuws

Innovatieve Woonvormen voor Ouderen

Door Peter van Oirschot

TILBURG - De Wetenschappelijke Kring Tilburg nodigt u uit voor een voordacht over innovatieve woonvormen voor ouderen (Van Domotica naar Empathische Leefomgeving) door prof. dr. ir. Masi Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven. De voordracht is op woensdag 21 juni om 20.00 uur bij Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 in Tilburg.

De maatschappij heeft te maken met een snel veranderende bevolkingssamenstelling. De groep (kwetsbare) ouderen (met dementie) hebben extra aandacht nodig bij het ontwerp en de implementatie van een toekomstbestendige woonomgeving. We gaan naar een toekomst waarin technologie van meet af aan en onzichtbaar in de basisinfrastructuur van gebouwen en woningen geïntegreerd kan worden. Daarmee kan "slimheid" van gebouwen veel verder gaan dan nu het geval is. Dat brengt ook weer hele nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals de interactie met bewoners en gebruikers van een gebouw. Met slimme gebouwen en domotica is ervaring opgedaan, maar de toenemende vergrijzing en de noodzaak langer zelfstandig te blijven wonen vereisen nu een volgende stap: nieuwe woonvormen die aan de behoeften en diversificatie van senioren voldoen.

De "empathische woonomgeving" introduceert het volgende stadium van huisautomatisering": 'slim' niet meer als randvoorwaarde, maar slimme technologie die naadloos geïntegreerd is in de woonomgeving en zich optimaal aanpast aan de behoeften van de bewoner en hem ondersteunt. De woonomgeving vervult in zekere zin de functie van mantelzorger, "kent" de bewoner, voelt mee en reageert op zijn behoeften. De woning zèlf functioneert als hulpmiddel, als stimulans en ook als 'medicijn'. Met vier woonzorgorganisaties wordt deze visie in vier 'living labs' in vier steden ontwikkeld. Deze lezing gaat hierop in.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail wktilburg@gmail.com

|Doorsturen