Uit

Serve the Kids

Door een lezer

Op 26 april 2017 organiseert Serve the City Tilburg in samenwerking met T.S.R. Vidar voor de derde keer de activiteit 'Serve the Kids'. Tijdens deze activiteit worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd om te bewegen. Op deze dag zullen er een tiental sport- en spelactiviteiten plaatsvinden. Aangezien het dit jaar de dag voor Koningsdag is hebben wij het thema Koningsspelen aan deze dag gekoppeld. Samen met verschillende studenten maken wij deze dag tot een groot succes door allemaal ons beste beentje voor te zetten. Wij zijn erg trots dat wij hiermee ons steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij!

|Doorsturen