Aanleverspecificaties

Advertentie-materiaal voor de gedrukte Tilburgse Koerier aanleveren?

 

Reserveringen en informatie 
Tilburgse Koerier
NS Plein 14, 5014 DA Tilburg
Telefoon: 013-536 88 05
Fax: 013-535 99 85
advertentie@tilburgsekoerier.nl


Reserveren advertentieruimte en aanleveren materiaal 
Reserveren uiterlijk maandag 17.00 uur
Aanleveren uiterlijk dinsdag 17.00 uur
Materiaal mailen naar: advertentie@tilburgsekoerier.nl


Advertentiemateriaal: 
Digitaal, Certified-PDF
o (bij voorkeur) gemaakt met Acrobat Distiller 5.0 en compatible gemaakt voor Acrobat 5.0.
o Bij exporteren vanuit InDesign of Illustrator gelieve transparantie afvlakken.
o Bij gebruikmaking van kleur deze omzetten naar CMYK. Ook pantonen en RGB.
o Zwart mag niet opgebouwd zijn uit RGB of CMYK.
o Al het beeldmateriaal moet een minimale resolutie hebben van 150 dpi.
o Alle gebruikte fonts moeten ingesloten (embedded) zijn.
(Bij onduidelijkheid gelieve vooraf contact op te nemen. Bij digitale aanlevering is het verstandig een voorbeeld van de advertentie mee te sturen)
Fysisch: Foto's (goede afdruk), lijntekeningen, Print, Copyproof.

Drukprocédé: Offset rotatie


TERMIJN VAN INZENDING: Uiterlijk dinsdag voor 17.00 uur.

Op de advertentiecontracten of overeenkomsten tot plaatsing van losse advertenties zijn van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41198699.
De Regelen voor het Advertentiewezen zijn beschikbaar op www.stichtingrota.nl