Sorteer

Evenement - Schepping of Oerknal? Een antroposofische visie op het scheppingsverhaal

Adres
Locatie therapeuticum De Linde
Straat Cornelstraat 1
Postcode 5037EZ
Plaats Tilburg
Land Nederland
Telefoon 0134685371
E-mail adres richafisch@outlook.com
Evenement informatie
Entree 5
Datum 21-11-2017 20:00

Het bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschappelijke visie (oerknal + evolutie) over het ontstaan van aarde en mensheid zijn door veel mensen lijnrecht tegenover elkaar gezet. Uit deze lezing, door Ronald van Vierzen, zal blijken dat dit onterecht is. Als de vertaling van het allereerste vers van de Bijbel moet zijn: ‘In den beginne scheidde (i.p.v. schiep) God de hemel en de aarde’, dan blijken de natuurwetenschappelijke ideeën goed te passen in de periode voordat de Bijbel begint. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden via Studiecentrum Antroposofie Tilburg tel.: 013 4631344 of mail: marga.goossens@home.nl