Gemeentenieuws

Betere zorgtrajecten jeugdbescherming en -reclassering

Door Gemeente Tilburg
De 5 Brabantse jeugdhulpregio’s en gecertificeerde instellingen (GI’s) die jeugdzorg bieden hebben nieuwe contracten getekend voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
|Doorsturen