Gemeentenieuws

Play Attention verkeerslicht op de Noordhoekring

Door Gemeente Tilburg
Op de fietsoversteek Boomstraat - Noordhoekring staat sinds donderdag 11 april een Play Attention. Dit verkeerslicht attendeert fietsers op de gevaren van smartphones in het verkeer.
|Doorsturen