Gemeentenieuws

Sneller hulp en betere samenwerking jeugdbescherming

Door Gemeente Tilburg
Snel en adequaat kunnen ingrijpen in onveilige opvoedings- en opgroeisituaties is het speerpunt van de gemeenten in Midden- en West- Brabant. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien.
|Doorsturen