Logisch 'Lokaal'

Huis-aan-huis krant De Tilburgse Koerier behoort als 60 jarige letterlijk en figuurlijk tot de ‘oude’ media in Midden-Brabant, met oud dan wel in de positieve betekenis van het woord.
Het begon allemaal op 8 maart 1957, toen het eerste nummer verscheen in een oplage van 28.500 exemplaren. Jos de Beer richtte de Tilburgse Koerier op 8 maart 1957 op als zelfstandig uitgever, wat de krant altijd gebleven is. In 1992 werd zoon Joost de Beer directeur van het bedrijf. Inmiddels worden wekelijks meer dan 86.000 kranten verspreid. De Tilburgse Koerier is een stabiele factor in het Tilburgse medialandschap.

De Tilburgse Koerier is ook een communicatieplatform. Een weekblad waarin bedrijven, organisaties, verenigingen, clubs en andere instanties hun berichten of boodschappen kunnen publiceren, zodat lezers zich kunnen interesseren in hetgeen geboden wordt. U treft in de krant de officiële wekelijkse gemeentepagina's aan en regelmatig nieuws uit de Tilburgse gemeenteraad via de pagina's Raadswerk. Het vervolg laat zich raden. De geïnteresseerde lezer neemt contact op, gaat naar de winkel, noteert een evenement in z’n agenda, bezoekt het evenement of gaat het internet op om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp. En hoe lokaler het item, des te logischer het is om de gewenste route via de Tilburgse Koerier te volgen.


Tilburg in Beeld