Nieuws

39 Van Gogh monumenten in Noord-Brabant


OISTERWIJK - Maar liefst 39 locaties in Brabant krijgen een officiële status als Van Gogh monument.

Negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties, de provincie Noord-Brabant en Stichting Van Gogh Brabant ondertekenen hebben hiertoe het Convenant Van Gogh Monumenten ondertekend. Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties.

Het verhaal van Vincent van Gogh is in Brabant nog tastbaar aanwezig. Voor veel Van Goghliefhebbers over de hele wereld is dit verhaal een bron van inspiratie. Niet alleen zijn werk, maar ook de plekken waar Van Gogh heeft gewerkt en gewoond, trekken meer en meer bezoekers. Voor het behoud van deze bijzondere locaties is breed draagvlak nodig.

Op initiatief van Van Gogh Brabant is door een groep experts, onder leiding van Het Noordbrabants Museum en met ondersteuning van het Van Gogh Museum Amsterdam, gewerkt aan de ontwikkeling van criteria voor Van Gogh monumenten. Op basis hiervan is in Brabant een inventarisatie van het meest waardevolle Van Gogh erfgoed gemaakt en zijn er 39 monumenten geselecteerd. Van Gogh Brabant verwacht dat deze aanpak niet alleen een vervolg krijgt in de rest van Nederland, maar ook in Frankrijk, België en mogelijk Engeland.

De ondertekening van het convenant is onderdeel van de meerjarenaanpak van de provincie, waarmee Van Gogh blijvend als icoon aan Brabant verbonden wordt en die het verhaal van de schilder tastbaar en levend houdt. De partijen die het convenant ondertekenden spreken zich uit als hoeders van de Van Gogh monumenten en dragen hiermee bij aan de instandhouding van het waardevolle erfgoed.

Tilburg telt twee Van Gogh monumenten: Vincents Tekenlokaal in het Paleis-Raadhuis en het voormalige kosthuis van Vincent van Gogh aan het Sint Annaplein. Meer informatie: www.vangoghbrabant.com

|Doorsturen

Tilburg in Beeld