Nieuws

Aan de slag met 'Positieve gezondheid'

Door Petra Jansen

TILBURG - Op maandag 23 oktober kunnen belangstellenden bij Zorgbelang Brabant een workshop volgen rond 'Positieve gezondheid'.

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte. Mee kunnen bewegen met het leven, veerkrachtig zijn en zelf regie voeren, staan centraal in het nieuwe model 'Positieve gezondheid' van arts/onderzoeker dr. Machteld Huber. Ze heeft met het ontwikkelen van dit concept een nieuw vervolg gegeven aan de oude definitie van gezondheid van De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het concept van Huber is gebaseerd op zes dimensies van gezondheid. Dit geeft mensen inzicht en richting voor het werken aan hun persoonlijke gezondheid en draagt bij aan een veerkrachtiger samenleving. Deelnemers maken tijdens de workshop kennis met dit model en gaan hier ook praktisch mee aan de slag.

Na een uitleg over het model en de dimensies gaan deelnemers in gesprek over wat 'Positieve gezondheid' voor hen betekent. En ook: wat kan 'Positieve gezondheid' in zorg, welzijn en samenleving betekenen? Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat het model op beleidsniveau kan betekenen.

De workshop is bedoeld voor leden van patiëntenverenigingen, Wmo-adviesraden, cliëntenraden en klankbordgroepen. Mensen die nog niet zo bekend zijn met het concept en graag meer willen weten over 'Positieve gezondheid' en de toepasbaarheid daarvan voor hen persoonlijk én als vertegenwoordiger / belangenbehartiger, zijn van harte welkom.

De workshop vindt plaats op maandag 23 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur bij Zorgbelang Brabant, Ringbaan Zuid 44, Tilburg. Deelname kost ¿ 15,-. Inschrijven kan via de website van Zorgbelang Brabant: https://www.zorgbelang-brabant.nl/workshop-positieve-gezondheid.

|Doorsturen