Nieuws

Aanpak wildcrossen over gemeentegrenzen heen

Door Peter van Oirschot

HEEZE - Bestuurders van 28 Brabantse gemeenten, twee waterschappen, drie omgevingsdiensten, drie natuurbeheerders en de provincie hebben in Heeze het Convenant Groene Handhaving ondertekend. Deze overeenkomst regelt dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) over gemeentegrenzen heen kunnen optreden tegen bijvoorbeeld wildcrossen. Over de aanpak van het wildcrossprobleem zijn ook concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.

De wettelijke mogelijkheden voor opsporingsambtenaren van gemeenten, waterschappen en natuurbeherende organisaties waren tot nu toe beperkt tot het grond- of beheergebied van de eigen werkgever. Maar overtreders houden geen rekening met eigendoms- en gemeentegrenzen. De nieuwe aanpak speelt daar op in vergroot de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet.

De herrie, de natuurschade en de onveiligheid die wildcrossers veroorzaken in het buitengebied staan al jarenlang hoog op het irritatie-lijstje van de Brabantse burger. Wildcrossen veroorzaakt In Noord-Brabant al jarenlang overlast en leidt tot irritatie bij de burgers. De aanpak van het wildcrossprobleem krijgt in de periode 2017-2020 dan ook extra aandacht. Er is een Team Wildcrossen (experts van boa's en politie) samengesteld, dat een draaiboek voor handhavingsacties heeft opgesteld.

De aanpak van het wildcrossen is gebaseerd op drie sporen: handhaven, communicatie en waar mogelijk medewerking verlenen aan off-the-road cross evenementen. Overtreders die worden gepakt, kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Ook wordt Proces Verbaal opgemaakt. Het PV kan tot strafrechtelijke boetes leiden. Het Team Wildcrossen doet een beroep op de deelnemende gemeenten om waar mogelijk medewerking te verlenen aan de organisatie van legale off-the-road evenementen.

|Doorsturen