Nieuws

Alzheimer Café Tilburg 12 december 2017

Door een lezer

Thema: Verlies en rouw bij dementie Gastspreker is Rieke Mes, theoloog, muziekpedagoog en publicist. Rieke heeft 25 jaar gewerkt met mensen met dementie Degene die getroffen wordt door dementie verliest geleidelijk aan heel veel in het leven; dit gaat gepaard met verdriet, pijn, angst en verwarring. Maar ook bij de mantelzorger en andere dierbaren is er sprake van verlies. Er ontstaat een proces dat in het teken staat van voortdurend veranderen en verliezen. Het niet meer kunnen delen wat je gewend was te delen, het verlies van vertrouwde rollenpatronen, verlies van de relatie, het verlies van een sociaal leven doordat de persoon met dementie steeds meer zorg en begeleiding nodig heeft. Gescheiden worden door opname. Je neemt vaak beetje bij beetje afscheid van de persoon met dementie. De bijeenkomst vindt plaats in de President Mandelahof aan het Korvelplein 60 te Tilburg. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open. Voor nadere informatie kunt u bellen naar 013–4678022, mailen naar riafeiter@home.nl of alzheimer.afd.middenbrabant@planet.nl

|Doorsturen