Nieuws

Begrotingsdebat zet de partijen lijnrecht tegenover elkaar

Door Silvester Klaasman

TILBURG - De begroting ligt op tafel en niet alle partijen zijn er even blij mee. De een ziet het als verstandige investeringen en de ander als een in razend tempo oplopende schuldenberg die de burger straks in problemen brengt.

Reino Baptista

DOOR ELLEN VAN SLOOTEN

Oud zeer en een herhaling van argumenten van reeds gemaakte beleidskeuzes. Dat veroorzaakte het dik boekwerk met cijfermatige onderbouwing afgelopen maandag in de eerste debatronde tijdens de gemeenteraad.

'Als je in het bedrijfsleven zo¿n begroting presenteert val je gelijk onder bijzonder beheer bij de banken en kun je wekelijks verantwoording komen afleggen', foeterde Peter van den Hoven van de LST. 'We zien een financiële Janboel die dit college achter gaat laten in 2022. Netto schuldenquote loopt op van 11% in 2018 tot 45% in 2019 en tot maar liefst 61% in 2020. De schuldenberg wordt volgend jaar begroot op 590 miljoen. Dit feestcollege geeft in 2019 en 2020 maar liefst 410 miljoen euro meer uit dan er binnen komt', aldus Peter van den Hoven.

Solvabiliteit

'Meneer Van den Hoven heeft gelijk als hij zegt dat de solvabiliteit gedaald is, maar dat betekent niet dat we geen solide gemeente zijn', zegt Ineke Couwenberg (CDA). Bij solvabiliteit wordt gekeken of de schulden met geleend geld ook terugbetaald kunnen worden. Daarmee verzekert ze dat een solvabiliteit van 51% gemiddeld genomen goed is. 'We waren een rijke gemeente en we hebben geld geïnvesteerd in de stad. We zijn geen bank. We zijn een gemeente en we moeten dat doen voor onze inwoners', concludeert Couwenberg.

Wethouder van financiën Oscar Dusschooten geeft aan dat we ver boven het gemiddelde zitten van de landelijke solvabiliteit. 'Dan durf ik hier niet te zeggen dat we met een onfatsoenlijk financieel beleid bezig zijn. Er wordt gezegd de schulden nemen enorm toe; het gaat steeds slechter met Tilburg; het eigen vermogen neemt af met 180 miljoen euro. Die berekening klopt, maar wat de berekenaar niet zegt is dat in diezelfde periode onze bezittingen met 220 miljoen toenemen.' Ook de SP had aanmerkingen op de begroting. Doelend op de kosten overschrijdingen van minstens 68 miljoen bij grootschalige projecten zoals stadskantoor 1, Mindlabs en het busstation, riep fractievoorzitter Helma Oostelbos op tot het wegsturen van de wethouder bij dergelijke overschrijdingen: 'geld weg, wethouder weg'. De wethouder kreeg de lachers op zijn hand toen hij deuitspraak parreerde met: 'Daarop zeggen wij: waarde erbij, maar er hoeft geen wethouder bij.'

Feestcollege

De beschuldigende term feestcollege, gebezigd door Van den Hoven, was bedoeld voor Beppie Smit. De fractievoorzitter van D66 zag er aanleiding in om te interrumperen. 'U zegt wij zijn een feestcollege, dat raakt mij enorm. We hebben juist nagedacht over wat we nu wel en wat we nu niet moeten doen. Waar zou u dan op bezuinigen?', kaatste ze de bal terug. Van den Hoven: 'Wij gaan onze goeie ideeën niet aan de coalitie geven die zo amateuristisch te werk gaat. Wat wij gedaan zouden hebben, hadden we u uit willen leggen bij de coalitieonderhandelingen. U heeft ons buitenspel gezet.' Daarmee kwam nog veel oud zeer binnen de partij boven, waarin D66 al voor de stembussen geleegd waren in maart 2018 het standpunt innam dat ze niet samen met de LST in de coalitie wilden zitten.

`Nee'

Frans van Aarle van Lokaal Tilburg heeft een andere voorstelling wat er destijds is gebeurd. 'We hebben u weldegelijk een kans gegeven om mee te regeren. We hadden graag met u meegedacht, en andere partijen ook, zonder D66, maar u heeft zelf daar uiteindelijk nee op gezegd'. Hij wil vooruit met de stad en is daarvoor bereid te investeren. Van Aarle: 'We investeren niet alleen in stenen, maar we investeren ook in mensen. En dat zie je niet meteen terug in de balans.'

Donderdag zijn de moties die de partijen hebben ingediend onderwerp van gesprek in de 2e fase van het begrotingsdebat.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld