Nieuws

Binnenstad moet centraal staan bij evenementenbeleid

Door Caroline van de Oetelaar

TILBURG - Voldoende bruisende evenementen in het centrum en niet alles verplaatsen naar de locatie MOB-terrein. Dat is wat het college voor ogen heeft met het evenementenbeleid.

Bas Haans Fotografie

Door Ellen van Slooten

 

Aan de kadernota van het college zijn tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag enkele wijzigingen aangebracht. Zo wordt vastgelegd dat bij de spreiding van evenementen, voldoende bruisende evenementen in de binnenstad blijven. Dat centrumondernemers bij de organisatie betrokken worden, om ze mee te laten profiteren van de bezoekersstroom en de economische spin-off zwaar te laten meewegen met het toekennen van subsidies voor evenementen in de binnenstad.

Evenementenkoning

Ton Gimbrere (CDA) noemde het belang van een groot evenement in de binnenstad. “Het geeft een forse impuls aan retail en horeca, een stimulans voor de economie. De binnenstad is de grootste werkgever in Tilburg. Vandaar mijn oproep om in de binnenstad evenementen te organiseren. Als de pot met geld besteed wordt aan een event op het MOB-terrein, dan heb je minder geld voor een evenement in de binnenstad”, aldus Gimbrere, die weinig bevlogenheid bespeurde bij de nieuwe evenementenwethouder Rolph Dols. “Ik had van de nieuwe evenementenkoning wel wat meer enthousiasme verwacht.”

Banenmotor

Hij kreeg bijval van Frans Van Aarle van Lokaal Tilburg. “Een banenmotor voor de binnenstad is ook voor onze inwoners belangrijk. Dat zijn onze eigen inwoners, daar hebben we geen arbeidsmigranten voor nodig”. Verder wilde Van Aarle weten of de parkeermogelijkheden en bereikbaarheid van het MOB-terrein aan de rand van Tilburg nu wel meegenomen worden in het onderzoek, omdat bij eerdere plannen voor een shoppingmall op die plek hierdoor afgeketst waren. Bea Mieris van de PvdA wil graag zo snel mogelijk een onderzoek over de haalbaarheid van evenementen op het MOB-terrein, om het Leypark te ontlasten. In september zal het draaiorgelfestival als pilot op het MOB-terrein draaien. Wethouder Rolph Dols kan niet eerder dan in het laatste kwartaal van 2019 met een midterm review komen om te onderzoeken of dit proefevenement op deze locatie positief uitpakt. Het kan dan niet meer in de programmabegroting van 2020 meegenomen worden.

Doodsteek

De VVD wil zich op de toekomst richten en ervoor waken dat Tilburg de status van evenementenstad verliest. Maarten van Asten gaf aan dat de VVD staat voor groen rechts. “Groen omdat we voor duurzaamheid zijn en rechts omdat we willen stimuleren en geen dwingende regels willen opleggen aan de organisatoren van evenementen.” Daarmee reageerde hij op een motie om verplicht drinkbekers met statiegeld te gebruiken bij evenementen van meer dan 2.000 bezoekers. Meerdere partijen uitten hun zorg dat dit wel eens de doodsteek kon zijn voor evenementen, die vooral door vrijwilligers worden georganiseerd. Door de vele regels zouden vrijwilligers af kunnen gaan haken en niks meer gaan organiseren. Dwayne Heuvelmans van de fractie Groen Links paste de motie aan door een onderscheid te maken tussen evenementen georganiseerd door professionals en door vrijwilligers en na de onderzoeksresultaten van het college de discussie verder te voeren.

|Doorsturen