Nieuws

Bouwkundige opname voor gasboring van start in Noord

Door Silvester Klaasman

9 september gaan een aantal woningen en bedrijfspanden in Tilburg Noord onderworpen worden aan een bouwkundige opname. Dit wordt gedaan met het oog op de gaswinning door middel van ‘fracking’ die gaat plaatsvinden om gas te winnen uit gasvelden onder Tilburg-Noord en Loon op Zand.

Anita Starzycka

Door: Silvester Klaasman

Of de gaswinning daadwerkelijk gaat plaatsvinden is afhankelijk van een uitspraak van de rechter omdat een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, in beroep zijn gegaan. De gemeenten vinden dat de gasvelden niet moeten worden aangeboord. Het bedrijf Vermilion is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen om de gasvelden aan te boren.

Indekken

Tilburg Noord zit bij monde van Harrie Meeuwesen, voorzitter van de wijkraden Tilburg Noord, niet te wachten op het bouwkundige onderzoek, en al helemaal niet op eventuele gaswinning. “Ik denk niet dat veel mensen erop zitten te wachten dat er iemand binnen foto’s van hun huis gaat maken. Vermilion heeft geen moeite gedaan bewoners ook maar op enige manier bij het proces te betrekken”, vertelt Meeuwesen. “Daarbij doen ze het alleen om zich in te dekken tegen de schade die gaat ontstaan als je deze vorm van gaswinning in Tilburg Noord gaat doen.”

Wrang

Naast de gemeente Tilburg hebben ook de gemeentes Loon op Zand, Heusden en woningbouwvereniging Casade een beroepschrift ingediend bij de rechtbank tegen de gaswinning. “En volgens mij zat daar de Efteling ook nog bij”, vertelt Meeuwesen. “Het wrange is dat we enerzijds een proefproject om woningen van het gas af te halen, daarvoor heeft de gemeente van het rijk subsidie gekregen. Dus boven de grond gaan we van het gas af, en onder onze voeten willen ze het uit de grond gaan halen.”

Daarbij maakt Meeuwesen zich zorgen om de vorm van de gaswinning. De gas wordt namelijk uit de grond gehaald door middel van het beruchte ‘fracking’. “Het is niet dat ze een gat in de grond boren en het gas eruit loopt. Ze gaan de bodem bewerken met chemicaliën waardoor er gas vrij komt. Niemand weet precies wat daar de consequenties van zijn.”

Reactie

Vermilion laat in een reactie weten dat de bouwkundige opnames eigenlijk een achterhaalde methode zijn. Hoewel het bedrijf schade aan gebouwen niet kan garanderen is de kans klein dat er daadwerkelijk schade ontstaat. “Tilburg en omstreken zitten in de laagste risicocategorie om schade op te lopen”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf. “De bouwkundige opnames zijn in dat opzicht ook eigenlijk niet nodig. We voeren ze alleen uit omdat dat een vereiste is vanuit het ministerie [Van Economische Zaken en Klimaat, red.].”

 

Meeuwesen verwacht dat de rechter voor het eind van het jaar uitspraak doet over het doorgaan van de gaswinning.

 

|Doorsturen