Nieuws

Brabant investeert fors in monumenten

Door Peter van Oirschot

'S-HERTOGENBOSCH - De provincie Noord-Brabant investeert het komende jaar bijna 3,5 miljoen euro in de restauratie van monumenten, eco-archeologisch onderzoek en onderhoud van molens. Het grootste gedeelte daarvan (3.3 miljoen euro, inclusief 1,7 miljoen rijkssubsidie) wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten.

Het bedrag voor rijksmonumenten wordt verdeeld over religieus erfgoed, kastelen en landgoederen, industrieel erfgoed en militair erfgoed. Vanaf 4 juli is de regeling opengesteld en kunnen subsidieverzoeken ingediend worden via website www.brabant.nl

Daarnaast investeert de provincie 85.000 euro in eco-archeologisch onderzoek en 93.000 euro in het onderhoud van molens. Deze regeling wordt namens de provincie uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Brabant.

Gedeputeerde Henri Swinkels: "Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Bij al dat erfgoed horen verhalen, die ons verleden zichtbaar maken en ons verbinden. Dat verleden zit in elk van ons, er zit meer Brabant in mensen dan ze zelf denken. Dat willen we zichtbaar maken en houden, en dat doen we door bijdragen aan behoud en restauratie van ons erfgoed."

|Doorsturen