Nieuws

Brabant Water verlaagt prijs drinkwater met ruim 7%

Door Peter van Oirschot

'S-HERTOGENBOSCH - Consumenten en bedrijven in Brabant betalen volgend jaar minder voor hun drinkwater.

Voor 1000 liter water betaal je als klant van Brabant Water slechts 43 cent (exclusief belastingen). Dit is ruim 7% lager dan in voorgaande jaren. Het vastrecht blijft hetzelfde als vorig jaar: ¿ 70,44 per jaar (excl. btw). De gemiddelde jaarrekening voor een huishouden komt daarmee uit op ongeveer 155 euro (inclusief alle belastingen). "Brabanders krijgen wat we hun beloofd hebben: het beste water tegen een zo laag mogelijke prijs. En daar zijn we trots op", aldus Eric van Griensven, manager Klant & Markt bij Brabant Water.

Innovatie en efficiëntie

De prijsdaling volgt op een periode van vijf jaar, waarin de drinkwaterprijs voor onze klanten stabiel is gebleven. Brabant Water streeft naar de beste kwaliteit en dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Maatregelen op het gebied van digitalisering en toepassing van innovatieve technieken helpen ons steeds efficiënter te werken. Zo kunnen we onze tarieven laag houden, terwijl we blijven investeren in de watervoorziening en onze dienstverlening naar onze klanten.

Investeren

De afgelopen jaren heeft Brabant Water op verschillende locaties in Noord-Brabant geïnvesteerd in het verlagen van de hardheid van het drinkwater. In 2018 wordt het Deltaplan Centrale Ontharding afgerond. Nergens in Brabant komt dan nog hard water uit de kraan.

Daarnaast is inmiddels gestart met een ambitieus strategisch programma voor een toekomstbestendig leidingnet. Met het Masterplan Vitalisatie wordt de vernieuwing van het leidingnet proactief en planmatig aangepakt. Door het aantal te vernieuwen leidingen te intensiveren van 150 km naar 400 km per jaar, beperkr men het aantal storingen en wordt een grote vervangingspiek in de toekomst vookomen.

Meer informatie over de drinkwatertarieven voor 2018 vindt u op www.brabantwater.nl/tarieven

|Doorsturen