Nieuws

Brabantse woningvoorraad moet flink groeien

Door Petra Jansen

'S-HERTOGENBOSCH ¿ Om de bevolkingsgroei te kunnen opvangen moet de Brabantse woningvoorraad tot 2030 nog met 120.000 woningen groeien. Daarbij komt dat de vraag naar woonruimte ¿ door vergrijzing en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens ¿ ingrijpend verandert. Dat blijkt uit de nieuwe Bevolkings- en woningbehoefteprognose voor Noord-Brabant. Dat betekent dat er per jaar gemideld 10.000 woningen gebouwd moeten woren, dat zijn er de laatste jaren maar 7000 tot 8000. De bevolkings- en woningbehoefteprognose is richtinggevend voor woningbouwafspraken die gemeenten en provincie met elkaar maken. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2014, is de bevolkingsgroei wat hoger en vindt de omslag naar krimp ¿ waar de meeste Brabantse gemeenten op termijn mee te maken krijgen - later in de tijd plaats. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de hogere buitenlandse migratie, een iets hoger geboortecijfer en een wat lager sterftecijfer.

|Doorsturen