Nieuws

Burgemeester Noordanus deelt uit namens Books 4 Life

Door een lezer

Cadeaumaand december is alweer even achter de rug, maar voor Books 4 Life staat ook januari in het teken van geven, met de jaarlijkse uitreiking van donaties aan goede doelen. Op zaterdag 28 januari zullen in het T-Sportscafé aan de Academielaan te Tilburg de cheques overhandigd worden door niemand minder dan burgemeester Noordanus, die de winkel in betaalbare tweedehands boeken (een gemiddeld boek kost twee á drie euro!) een warm hart toedraagt. Books 4 Life Tilburg, die dit jaar haar twaalf-en-een-halfjarig jubileum viert, schenkt ieder jaar maar liefst negentig procent van de opbrengst aan het goede doel. Dit is onder meer mogelijk omdat het winkelaanbod geheel en al bestaat uit gedoneerde boeken. Daarnaast spaart Books 4 Life huisvestingskosten uit door gebruik te maken van een ruimte aangeboden door Tilburg University, te weten de kelder van het Cobbenhagengebouw. De winkel wordt bovendien draaiende gehouden door een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Van het bedrag dat Books 4 Life schenkt, gaat de helft naar Amnesty International en Oxfam Novib. De ander helft wordt verdeeld onder een aantal kleine goede doelen die aangedragen zijn door de vrijwilligers. Wanneer bepaald wordt welke goede doelen in aanmerking komen voor een donatie, laat Books 4 Life zich leiden door het criterium in hoeverre de voorgedragen projecten en initiatieven bijdragen aan armoedebestrijding en/of de bevordering van mensenrechten. De uitreiking van de donaties op 28 januari duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Na het ontvangst zal tijdens het officiële gedeelte het bedrag bekendgemaakt worden dat dit jaar verdeeld is onder de verschillende goede doelen. Om een idee te geven: vorig jaar was dit bedrag maar liefst €17.565,-. Daaropvolgend zullen de afzonderlijke donaties overhandigd worden door de burgemeester. De middag wordt feestelijk afgesloten met een gezellig samenzijn, waarbij de band Dark Rose de muzikale omlijsting verzorgt en Dancing Wolf een dansperformance uitvoert. Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de uitreiking van de donaties. Daarnaast staan de winkeldeuren van Books 4 Life iedere maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 open. De enige manier om ook volgend jaar weer een uitreiking te kunnen houden, is immers door bezoekers te helpen met het vinden van een goed boek voor een goed doel!

|Doorsturen