Nieuws

Chroom 6 slachtoffers zijn vertrouwen in gemeente kwijt


TILBURG - Tijdens het slotdebat over de chroom 6 affaire kreeg het college van enkele oppositiepartijen forse beschuldigingen in de schoot geworpen.

Door Ellen van Slooten

 

'Het college stelt het politiek imago boven het belang van de slachtoffers', concludeerde eenmansfractie Bob Jansen. Hij verweet het college aan achterkamertjespolitiek te doen en het democratisch proces de kop in te drukken. 'Vijf dagen voordat de eerste inspraakavond in het Willem II-stadion gehouden werd, is er een besloten geheime vergadering in Cinecitta belegd en daar is het voorstel al afgetikt. Waarom waren hier geen slachtoffers voor uitgenodigd?' Hij noemde het een gemiste kans om echt schoon schip te maken en het kwam op hem over alsof de gemeente niet echt de volle verantwoordelijkheid wil nemen en niet echt de onderste steen boven wil krijgen.

Wethouder Esmah Lahlah gaf aan dat het bestuur zich wel degelijk moreel verantwoordelijk voelt. 'De verantwoordelijkheid hebben we gepakt om zo snel mogelijk een pakket met maatregelen uit te voeren.' Burgemeester Theo Weterings zei er moeite mee te hebben dat de suggestie gewekt wordt dat er gesprekken zijn geweest in achterkamertjes. Hij lichtte toe dat het juist de wens van de raad en ook van het college was om de gedupeerden niet onnodig lang te laten wachten nadat het onderzoeksresultaat gerapporteerd was. 'Ik ben er trots op dat de raad erin geslaagd is in een korte periode de mensen duidelijkheid te geven.'

In de jaren 2004 tot 2012 is door uitkeringsgerechtigden in ruimtes gewerkt waar treinstellen werden opgeknapt voor het spoorwegmuseum en zijn daarbij in aanraking gekomen met stoffen die risico's voor de gezondheid opleveren. De gemeente heeft een onafhankelijk onderzoekscommissie ingeschakeld en die oordeelden onder andere dat de gemeente Tilburg tekort is geschoten in haar zorgplicht. De aanbevelingen van die commissie CTC-6 zijn overgenomen en vertaald in (financiële) maatregelen. De vergoeding blijft onbelast en de zevenduizend euro is een netto bedrag dat voor 7 juli op de rekening zal worden gestort. Dit zal geen consequenties hebben voor huur-, kinder- en andere toeslagen of voor de hoogte van huidige uitkeringen.

Non-actief

De gedupeerden geven aan meer te willen. Ze willen ook dat de betrokken medewerkers die destijds bij het re-integratieproject betrokken waren en nu nog in dienst zijn van de gemeente, op non-actief worden gesteld. Dat is echter aan de rechter om te beslissen. Het Openbaar Ministerie is inmiddels een strafrechtelijke procedure gestart.

Henk Denissen van de LST stelde ter discussie of er wel voldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid is genomen. Hij vroeg aan wethouder Marcelle Hendrickx aan of ze kon uitleggen waarom er destijds door casemanagers werd bepaald of iemand ziek was of niet en waarom hiervoor niet een bedrijfsarts werd geraadpleegd. Uit gesprekken met gedupeerden bleek dat er gekort werd op de uitkering als je niet kwam werken, ondanks ziekte. Tegen een man die een klacht indiende werd de dag erop als soort straf hem de taak toebedeeld om de stoffilters schoon maken. Hierbij droeg hij geen bescherming.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld