Nieuws

D66 wil doorpakken met Ja-Ja sticker


TILBURG - Vanaf 1 januari 2018 mogen in de gemeente Amsterdam alleen nog reclamefolders worden bezorgd bij huizen met een Ja-Ja sticker op de brievenbus. Amsterdam is door de rechtbank in het gelijk gesteld in een rechtszaak tussen de gemeente en de folderbranche. Die laatste probeerde de invoering van het nieuwe systeem voor brievenbusstickers te voorkomen. D66 vindt het nu ook tijd voor het invoeren van een Ja-Ja sticker in Tilburg. In antwoord op vragen van de D66 fractie gaf het college eerder aan te willen wachten op de ontwikkelingen in Amsterdam alvorens verdere stappen te zetten. Nu Amsterdam heeft aangekondigd vanaf 1 januari 2018 de Ja-Ja sticker in te voeren is het tijd om ook in Tilburg door te pakken, zo stelt D66.

Met de komst van een Ja-Ja sticker ontstaat een omkering in het huidige postsysteem. Het zorgt ervoor dat mensen niet langer ongevraagd reclamepost ontvangen, tenzij zij daar zelf om vragen met de Ja-Ja sticker. In het huidige systeem betekent geen sticker op een brievenbus dat er (ongewenst) reclamedrukwerk bezorgd wordt. In het nieuwe systeem betekent geen sticker juist geen reclamedrukwerk. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens zonder brievenbussticker ontvangen gemiddeld 33 folders per week. Dat is 34 kilo reclamedrukwerk per jaar. Het reclamedrukwerk dat deze huishoudens ontvangen wordt lang niet altijd gelezen en belandt dan ook nogal eens bij het oud papier. Er kan dan ook een flinke papierbesparing per huishouden worden gerealiseerd.

D66 ziet de invoering van een Ja-Ja sticker als een belangrijke stap naar een circulaire economie in Tilburg. Raadscommissielid Julian Zieleman: "Om een circulaire economie en afname van afval te realiseren, is het goed om te kijken waar het gebruik van papier kan worden verminderd. Iedere ongelezen folder zorgt bovendien voor onnodige verspilling van energie voor productie en transport. D66 Tilburg vindt het belangrijk dat mensen worden gestimuleerd om een duurzame keuze te maken en staat zodoende positief tegenover de invoering van de Ja-Ja sticker. Wij kijken dan ook uit naar het raadsvoorstel van het college."

|Doorsturen