Nieuws

Data science in de rechtspraak

Door Petra Jansen

TILBURG - De rechtbank Oost-Brabant en Tilburg Law School hebben samen de nieuwe leerstoel 'Data science in de rechtspraak' ingesteld. Als hoogleraar hiervoor is per 1 juli dr. Floris Bex (1979) benoemd. Bex gaat onderzoeken wat de toegevoegde waarde van data science en kunstmatige intelligentie is voor het recht en de rechtspraak. Bex gaat de hype rond big data, die ook in het juridische domein rondwaart, proberen door te prikken en laten zien wat de toegevoegde waarde werkelijk is of kan zijn. Bex, verbonden aan TILT, het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van Tilburg Law School, gaat zich bezighouden met juridisch-technische en ethische vragen bij het gebruik van big data. Daarnaast werkt hij mee aan kleinschalige experimenten bij de Rechtspraak, waaronder de inzet van software bij Mulderzaken (lichte verkeersovertredingen die het OM buiten het strafrecht om, bestuursrechtelijk, behandelt).

|Doorsturen