Nieuws

De Luisterlijn zoekt lichtpuntjes in het donker

Door Petra Jansen

TILBURG - De Luisterlijn is dringend op zoek naar mensen die een luisterend oor willen bieden in deze donkere dagen. Op 7 januari is er een informatieavond in Tilburg.

December, de maand van het jaar waarin we bij uitstek extra aandacht besteden aan gezelligheid en samenzijn met de feestdagen. Deze donkere dagen zijn daarentegen juist zwaar voor hen die het ontbreekt aan mogelijkheden om te kunnen genieten van deze tijd. Zo kunnen gevoelens van somberheid, verdriet en eenzaamheid de boventoon voeren, wat we jaarlijks merken bij de Luisterlijn. De organisatie biedt 24/7 steun op afstand via de telefoon, chat of mail. Met name in de nacht staat de telefoon roodgloeiend. Om het stijgende aantal oproepen te kunnen beantwoorden, is de Luisterlijn dringend op zoek naar mensen die lichtpuntjes in het donker willen zijn door een luisterend oor te bieden.

Aantal oproepen stijgt

Het aantal mensen dat contact opneemt met de Luisterlijn stijgt al jaren. In 2018 trokken circa een half miljoen mensen aan de bel. In 2019 zijn dit er naar verwachting zo‘n 50.000 meer. Volgens de Luisterlijn komt dit omdat de bekendheid stijgt. Met 2020 in het vooruitzicht hoopt de Luisterlijn dat meer mensen zich willen inzetten als vrijwilliger om het stijgende aantal oproepen te kunnen beantwoorden. Dinsdagavond 7 januari is er een vrijblijvende informatie avond in Tilburg. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.deluisterlijn.nl/vrijwilliger.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen de 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Zij werken thuis of vanuit één van de 28 locaties. De vrijwilligers krijgen training en begeleiding door deskundige beroepskrachten. De Luisterlijn is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die emotionele steun op afstand biedt.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld