Nieuws

De nieuwe burgemeester mag ook een vrouw zijn

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Afgelopen maandag vergaderde de raad. Op de agenda van een marathonzitting die al om 16.00 uur begon, stond een keur aan onderwerpen. Een van de hoofdonderwerpen was de opvolging van burgemeester Peter Noordanus.

DOOR RENÉ HAANS

RENÉ HAANS

De Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, was persoonlijk aanwezig om de profielschets voor een nieuwe 'Tilburgemeester', zoals hij zelf ook zei, in ontvangst te nemen. De raad was er snel uit: het raadsvoorstel Vertrouwenscommissie en de profielschets voor een nieuwe burgermeester werden unaniem goedgekeurd. Van de Donk benadrukte in zijn uiteenzetting over de procedure: "Ik vind het zeer lovenswaardig dat zoveel Tilburgers hun betrokkenheid betoond hebben bij het tot stand komen van de profielschets. Het streven is om de opvolging zo naadloos mogelijk te laten verlopen." Ook benadrukte hij de vertrouwelijkheid van de procedure.

Stad denkt mee
De stad heeft meegedacht over het profiel van een nieuwe burgemeester en hoe: 2325 inwoners van Tilburg, inclusief Berkel-Enschot en Udenhout, spraken zich uit over een nieuwe 'burgervader' of 'burgermoeder'.

Het moet iemand worden met een frisse blik, daadkrachtig en informeel en ... er tekende zich een lichte voorkeur af voor een vrouw. Van de Donk: "We gaan daarvoor samen ons best doen. We gaan echter voor de beste man of vrouw. Ik verwacht een grote belangstelling." Lof zwaaide hij ook de vertrekkende burgemeester toe.

Vacature
In het verdere verloop zorgt de Commissaris voor publicatie van de vacaturetekst. De vacature is op 4 juli in de Nederlandse Staatscourant opengesteld. De sollicitatietermijn is vier weken. Vanaf dat moment vindt het proces achter gesloten deuren plaats. De sollicitatiegesprekken zouden in september plaats kunnen vinden. Streven van de vertrouwenscommissie is om zo snel mogelijk na het vertrek van burgemeester Peter Noordanus zijn opvolger te installeren.

Agenda Sociaal013
Volgens Beppie Smit van D66 is de Agenda Sociaal013 — een pact met diverse partijen in de stad om sociale problemen aan te pakken - geen papieren tijger. Zij vroeg om zeker op de website te kijken. "We willen vooral gehoord, gezien en gewaardeerd worden." In meer dan 200 gesprekken in de stad spraken raadsleden, wethouders en inwoners met elkaar over wat er werkelijk toe doet in het leven. Jonge en oudere inwoners luisterden naar elkaar, spraken hun zorgen, wensen en ideeën uit, net als experts, ondernemers en professionals van instellingen en instanties. Belangrijkste hartenkreet van Tilburgers is dat zij nadrukkelijker gehoord, gezien en gewaardeerd willen worden. Of ze nu op zoek zijn naar werk, hun bedrijf willen uitbreiden, als jongere een beroep doen op jeugdzorg, vrijwilliger zijn of mantelzorger. De uitkomsten van de gesprekken staan in de Agenda Sociaal013 die maandag door enkele deelnemers werd aangeboden aan de raad. De raad ging unaniem akkoord en onderschrijft hiermee de centrale waarden uit de agenda.

Trouwlaan
Volgens de raad is de aanleg van een fietstunnel onder de Ringbaan Zuid ter hoogte van de Trouwlaan en Stappegoorweg een verbetering voor de verkeersveiligheid van het fietsverkeer van deze 'sternetfietsroute'. Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, vroeg in een ingediende motie gelijktijdig met de verdere uitwerking van de fietstunnel meteen de mogelijkheden te onderzoeken de Trouwlaan verkeersveiliger in te richten door het uitbreiden van eenrichtingsverkeer. "De Trouwlaan wordt op dit moment door weggebruikers ervaren als een onveilig onderdeel van de sternetfietsroute tussen centrum en Stappegoor. Fietsers pleiten er zelfs voor om de Trouwlaan volledig autovrij te maken", aldus Van Aarle. Wethouder Jacobs wil het graag onderzoeken en neemt de motie over. Op de fietstunnel werd unaniem positief gereageerd.

|Doorsturen