Nieuws

Duolezing over moederschap in de zorg

Door Petra Jansen

BIEZENMORTEL - Maandag 20 mei houden Inge van Nistelrooij en Femmianne Bredewold van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht een interactieve duolezing in Biezenmortel. Thema is moederschap in de zorg.

In de media wordt moederschap vaak geromantiseerd, met de zogenaamde roze wolk als misschien wel de bekendste metafoor. Tegelijkertijd is het moederschap omrimgd met allerlei tegenstrijdige verwachtingen vanuit de samenleving. Een samenleving die ondertussen verandert van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.Tijdens deze avond staat de vraag centraal wat het betekent om moeder te zijn in deze veranderende tijden als je kind intensieve zorg nodig heet. Inge van Nistelrooij doet onderzoek naar het thema moederschap. Zij zal in haar bijdrage ingaan op tegenstrijdige verwachtingen vanuit de samenleving richting moederschap. Wat betekent het om moeder te zijn anno 2019? Femmianne van Bredewold doet onderzoek naar veranderingen zorg en samenleving. Zij zal in haar bijdrage ingaan op de verwachting vanuit de overheid dat burgers bereid zijn meer voor elkaar te zorgen. Wat betekent dit voor het netwerk rondom mensen afhankelijk zijn van zorg, in het bijzonder de moeders daarbinnen? Daarna volgt een gezamenlijke dialoog rond het thema. De lezing vindt plaats van 19.00 tot 21.30 uur in de Franciscus Kapel op Landpark Assisië. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel graag even aanmelden via mkolen@prismanet.nl. De Fransiscus Kapel ligt aan de Hooghoutseweg 3 in Biezenmortel.

|Doorsturen