Nieuws

'De markt: je ruikt het, ziet het en beleeft het'

Een dikke zeven voor Tilburgse markten


TILBURG - Op 1 januari 2016 zijn de Tilburgse weekmarkten verzelfstandigd. Een evaluatie uitgevoerd door het bureau I&O Research, laat zien dat de verzelfstandiging aan de verwachtingen heeft voldaan en volgens de gemeente een succes is.

DOOR RENÉ HAANS

FOTO: Joep de Beer

TILBURG - Op 1 januari 2016 zijn de Tilburgse weekmarkten verzelfstandigd. Een evaluatie uitgevoerd door het bureau I&O Research, laat zien dat de verzelfstandiging aan de verwachtingen heeft voldaan en volgens de gemeente een succes is.

Afgelopen woensdag spraken we met wethouder Erik de Ridder en het bestuur van de Stichting Tilburgse Markten. Waar? Natuurlijk op de markt. Op het Besterdplein.

De markt op het Besterdplein is naast die van het Koningplein één van de drukstbezochte markten. De bezoekers van de markt noemen de variatie aan kramen als sterk punt. Ondernemers noemen vooral de wijk en de vaste groep ondernemers. Verbeterpunten zijn er ook: de indeling, uitstraling van de marktkramen en de sfeer op de markt zou nog verbeterd kunnen worden, staat in het rapport.

De bezoekers geven de markt een ruime voldoende, de marktondernemers slechts een vijf. Voorzitter Luc de Liefde van Tilburgse Markten: "Degenen die mopperen vullen een enquête eerder in, daarom is het wat negatief uitgevallen. Als iedereen het ingevuld had, was het positiever geweest. Als je straks googelt naar markten moet Tilburg bovenaan staan."

De marktondernemers blijken vooral positief over de ontwikkeling van promotie, aansturing van de markt en de handhaving van de orde en de onderlinge samenwerking. Zij zien dan ook de verzelfstandiging als een positieve bijdrage. "We zijn op nul begonnen, nu kunnen we het gaan uitbouwen. We gaan het merk 'markt' neerzetten", aldus secretaris Robert Cruyssen.

Volgens de marktondernemers zijn de ochtendmarkten kwetsbaar. Uitbreiding van tijden voor de ochtendmarkten zou een optie zijn. Openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur hanteren zou een eerste stap kunnen zijn. "We willen zeker niet tot overlast zijn voor de buurt, als de mensen weer thuiskomen van hun werk moeten ze weer kunnen parkeren."

Wethouder De Ridder geeft aan: "Voor wat betreft de vraag naar uitbreiding van de openingstijden en marktterreinen wordt een onderzoek opgestart en zullen we met een voorstel komen om aan de wensen van de Stichting tegemoet te komen."

Volgens het Tilburgse Burgerpanel is de zaterdagmarkt op het Koningsplein de meest bekende Tilburgse warenmarkt. Verder geven bijna twee op de drie panelleden aan de markt op het Besterdplein te kennen. De Westermarkt, de vrijdagmarkt op het Koningsplein en de markt op het Wagnerplein zijn bekend bij ongeveer vier op de tien Tilburgers. De markt bij winkelcentrum Heyhoef is met een aandeel van een kwart het minst bekend. "Volgend jaar staan we weer op deze plek, maar dan 's middags om drie uur en is het merk 'markt' bekend", aldus een bestuur dat vol plannen zit.

|Doorsturen

Thomas

2017-07-06 16:26:18

Wow, suckdog