Nieuws

'EET met je hart' weer van start

Door Petra Jansen

TILBURG - Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam en die eenzaamheid neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Stichting Met je hart verzacht de eenzaamheid onder kwetsbare ouderen door waardevolle, terugkerende ontmoetingen te organiseren. Via de EET met je hart campagne wordt vanaf 1 november tot 17 december een vrijwillige bijdrage van 1 euro per tafelrekening gevraagd in ruim 50 restaurants in de regio om deze ontmoetingen mogelijk te maken voor ruim 275 ouderen in Tilburg. Landelijk doen 400 restaurants in 19 gemeenten mee met de actie. Het geld komt volledig ten goede aan wijkgerichte ontmoetingen, waarbij kwetsbare ouderen nieuwe vriendschappen sluiten en weer bij de maatschappij betrokken raken. In totaal ontmoeten ruim 1.500 ouderen elkaar, en zijn er gemiddeld 30 contactmomenten per oudere per jaar. Dankzij de samenwerking met zorgpartners bereikt Met je hart een vergeten, kwetsbare doelgroep.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld