Nieuws

Geen hogere vergoedingen voor chroom-6 slachtoffers

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Erkenning en individuele hulp via een onafhankelijke commissie. Dat is waar de gedupeerden van chroom-6 hoop uit moeten putten.

Door Ellen van Slooten

 

De bedragen voor diegenen die daadwerkelijk ziek zijn of worden, blijven ongewijzigd. Tot woede van de aanwezige betrokkenen.

Het lange wachten maandagavond in de extra gemeenteraadsvergadering is niet omgezet in een wijziging van de regeling die het college eerder had opgesteld. Pogingen daartoe ondernamen de oppositiepartijen LST, SP, PvdA en Groep Jansen (GJ) wel. Maar na stemming bleek alleen de LST en GJ tegen de regeling te stemmen, omdat deze niet voldoende garanties biedt over gelijktrekken van de vergoedingen voor alle zieken en nabestaanden van overledenen van de giftige stof.

Voor 1 april komt er duidelijkheid over invulling van het laagdrempelige steunpunt en het onafhankelijke deskundigheidspanel dat de slachtoffers van chroom-6 individueel verder gaat helpen. Nog voor de zomer wil het college de gelden gaan overmaken.

Alle 800 mensen die in de periode tussen 2004 en 2012 als uitkeringsgerechtigden in opdracht van de gemeente werkten bij het Tilburgse NS NedTrain, krijgen een netto vergoeding van 7.000 euro. Voor mensen die tot eind 2010 meehielpen met het opknappen van de treinen voor het spoorwegmuseum en daardoor ziek zijn geworden of in de toekomst gaan worden, kunnen rekenen op een aanvullende compensatie tussen de 5.000 en 40.000 euro.

Tot 2011

De uitkeringsgerechtigden die na 2010 nog in de ruimtes hebben moeten werken, krijgen geen extra uitkering bij ziekte. Ook de nabestaanden van inmiddels overleden personen krijgen dit niet. Hans Smolders van de LST kreeg de meerderheid van de raad niet mee om ook voor deze mensen de termijn gelijk te trekken tot eind 2012. Volgens het rapport zou er in 2011 en 2012 niet meer gewerkt zijn aan treinstellen met chroom-6. Volgens de LST, SP, PvdA en GJ, was het een ruimhartig gebaar geweest als die periode ook opgerekt werd.

Categorieën

De hoogte van het bedrag bij ziekte is niet voor iedereen gelijk. Het maximale bedrag voor compensatie van nog te maken kosten en inkomensderving, is afhankelijk van categorieën. Categorie A staat voor dagelijkse blootstelling aan chroom-6 door mensen die aan de treinen schuurden of onder hoge druk schoonmaakten. Bij groep B is het aannemelijk dat er giftige stoffen zijn ingeademd en categorie C staat voor mensen die kortstondig in de ruimtes kwamen, zoals mensen van de schoonmaakploeg, catering of administratie. Zo kan iemand die in groep B en C valt maar 22.000 euro krijgen, terwijl hun lotgenoten in categorie A kunnen rekenen op maximaal 40.000 euro. De raad stemde niet in met het amendement van LST, SP, PvdA en GJ om de bedragen genoemd in categorieën A, B en C voor de ziektes maag-, long-, neus- en neusbijholtekanker gelijk te trekken.

Openeindregeling

De gemeente is afgestapt van het maximaal uit te keren bedrag van 5 miljoen euro. Ze wil hiermee voorkomen dat gedupeerden die later lijden aan ziektes, geen vergoeding meer krijgen omdat het geld op is. Ze zal de NS, die de andere 5 miljoen compenseert, hier ook om verzoeken. Hiermee is de chroom-6 regeling die door de gemeenteraad is goedgekeurd een openeindregeling.

De gedupeerden liepen boos weg uit de zaal en lieten na afloop weten naar de rechter te stappen om alsnog een in hun ogen goede regeling af te dwingen.

|Doorsturen