Nieuws

Gemeenteraad op zoek naar nieuwe burgemeester

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Burgemeester Peter Noordanus heeft onlangs aangegeven dat hij op 1 oktober van dit jaar gaat stoppen als burgemeester van Tilburg. Hij is dan 7 jaar burgemeester van Tilburg geweest.

Gemeente Tilburg/Angeline Swinkels

Zijn opvolger wordt uiteindelijk, op voordracht van de gemeenteraad door 'de koning' benoemd, zo schrijft de wet voor. Maar eerst is de gemeenteraad aan zet.

De raad heeft een belangrijke rol bij de benoeming van de vrouw of man die straks Peter Noordanus opvolgt. De vertrouwenscommissie uit de raad is onlangs gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Belangrijke taak op korte termijn is de profielschets.

De profielschets is een beschrijving van de eigenschappen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Bij het maken van die profielschets worden nadrukkelijk inwoners, organisaties en bedrijven betrokken. De raad werkt hierbij samen met communicatiebureau Attacom uit Tilburg om op een aansprekende en eigentijdse manier de stad te vragen wat zij belangrijk vindt.

De vertrouwenscommissie spreekt ook nog met vertegenwoordigers van organisaties waarbij de burgemeester op grond van zijn portefeuille direct betrokken is zoals de Politie Zeeland West-Brabant, Midpoint, de Veiligheidsregio en een burgemeester uit de regio.

Tijdens een openbare raadsvergadering op 3 juli stelt de raad de profielschets vast en overhandigt deze aan de commissaris van de Koning (CdK). De CdK zorgt voor publicatie van de vacaturetekst. Vanaf dat moment vindt het proces achter gesloten deuren plaats en vinden er gesprekken plaats met de kandidaten. Een burgemeestersbenoeming is in Nederland met de nodige wettelijke regels omgeven.

De kandidaten sturen hun sollicitatiebrieven naar de CdK. Hij heeft in dit deel van het proces een coördinerende en adviserende rol. Als alle brieven binnen zijn, gaat de vertrouwenscommissie weer aan de slag. Ze bestuderen en bespreken de sollicitaties en betrekken daar uiteraard de profielschets met inbreng uit de stad bij. De vertrouwenscommissie besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste en eventueel tweede gesprek. Daarna maakt de commissie de balans op en worden er twee kandidaten geselecteerd; de kandidaat die de voorkeur heeft van de vertrouwenscommissie én een tweede kandidaat die zij ook geschikt vindt.

De raad besluit over welke kandidaat wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester voor Tilburg. De nieuwe burgemeester wordt benoemd door de Kroon: de koning en de minister van Binnenlandse Zaken.

Foto: gemeente Tilburg/Angeline Swinkels

|Doorsturen