Nieuws

Gerrit Poels 50 jaar Paoter Poels


TILBURG - Soms kan Gerrit Poels het niet laten. Ondank zijn vergevorderde leeftijd - Gerardus Theresia Poels is op 11 mei 1929 in Berg en Dal geboren - klimt hij op de fiets om her en der in de stad op onchristelijke tijden brood te bezorgen bij mensen die het geld niet hebben om het te kopen. Aan deze activiteit dankt hij zijn eretitel Broodpater. Maar Gerrit Poels heeft ook een bijnaam: Pater Poels, of beter, op zijn Tilburgs Paoter Poels.

Door Paul Spapens

Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat de nu 88-jarige Gerrit Poels, geholpen door anderen en tot op heden met de onvoorwaardelijke steun van echtgenote Angelique, begon met de opvang van dak- en thuislozen. Dit huis stond in de Poststraat. Het was de tijd van de Karl Marx Universiteit (1969), van de grootscheepse vernieuwing van de binnenstad, de oprichting van de Carnavalsstichting Tilburg en van sombere vooruitzichten voor de Tilburgse textielindustrie. Vijftig jaar na dato is Paoter Poels nog steeds hét voorbeeld van het sociale gevoel van de stad.

In die tijd, toen in de sfeer van Parijs '68 een sociale en culturele revolutie over Europa spoelde, raakte Gerrit Poels betrokken bij de Hulpcentrale in de Poststraat. Dit was een voor die tijd kenmerkende van-onderop-beweging. Er kwamen steeds meer mensen samen en op een gegeven moment, zegt Gerrit Poels over dit historische moment, stond er ineens iemand aan de deur en die sprak de historische woorden: "Kunde hier ôk slaope."

"Ja, kom binnen", zei Gerrit Poels zonder nadenken.

"Ik zoek een kamer voor je."

Paoter Poels was een feit. Hiervoor wordt 1 mei 1968 als startdatum aangehouden.

Gerrit Poels was toen bijna veertig. Zijn vader was in Berg en Dal politieman. "Héél streng als politieman en voor zijn kinderen", gaat Gerrit Poels zonder mankeren een jaar of tachtig terug in de tijd. Hij zette zeven kinderen op de wereld. Gerrit Poels was de tweede in de rij. Na de lagere school deed Gerrit Poels wat zijn vader het liefste zag: kiezen voor een leven als religieuze. Nog twee broers van hem, 'onze Piet en onze Frans', kregen eveneens een roeping.

Omdat in Berg en Dal een klooster stond van de Rooi Harten koos Gerrit Poels voor deze congregatie. De officiële naam is Missionarii Cordis Jesu (MSC). In Tilburg was dit een van de bekendste kloostercongregaties. Omdat de paters een vignet in de vorm van een rood hart op het habijt droegen, werden ze in Tilburg Rooi Harten genoemd. In 1941 begon Gerrit Poels in Tilburg aan zijn opleiding.

Hij studeerde filosofie en theologie, werd in 1954 tot priester gewijd en werd onder andere godsdienstleraar aan de opleiding tot kleuterleidster (1964) in Tilburg. Het gesprek met Gerrit Poels over zijn 'religieuze' periode druipt van de frustratie en van verzet tegen iets dat door zijn vader was opgelegd maar waar hij eigenlijk nooit echt voor heeft gevoeld. Tegelijk ¿ en dat is al even kenmerkend in zijn leven ¿ werd hij wel degelijk gevoed door de christelijke waarden van mededogen, de ander helpen en partij trekken voor de zwaksten. Dit hele stelsel dat onder andere Tilburg sociaal en cultureel heeft gekleed, is terug te vinden in waar Pater Poels voor staat ¿ al een halve eeuw.

Terwijl de sneeuw nog steeds dwarrelt kijkt hij vijftig jaar later in de Pollepel op de hoek van het Wilhelminapark en de Stedekestraat naar de huidige situatie van zijn levenswerk en hij kijkt vooruit. Want, ook Broodpaters hebben niet het eeuwige leven. Er is een stichting, er zijn 25 vrijwilligers en pleegdochter Hülya heeft de dagelijkse leiding. Begin komend jaar krijgt de organisatie bijzonder hulp. Twee paters van de Rooi Harten en twee nonnen van de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest komen de zaak in woord en daad versterken.

En Gerrit Poels, gepokt en gemazeld door het leven, zegt dat hij in de samenleving 'een sfeer proeft' die positief is voor hulp aan elkaar en vooral ook voor eigenwijze vormen daarvan, zoals Paoter Poels.

Actie 50 jaar Paoter Poels
Om het gouden feest van Paoter Poels niet ongemerkt voorbij te laten gaan organiseert de Stichting Poels een aantal acties die zijn gericht op steun aan het werk van de organisatie. De eerste actie bestaat uit het financieel steunen van Paoter Poels. Berekend is dat het 25 euro kost om een persoon gedurende zes maanden van ‘broodnodig’ voedsel te voorzien. Een gezin kost het dubbele. De Tilburgers worden gevraagd een persoon of een gezin als het ware te adopteren door een bedrag over te maken.

Wie Paoter Poels wil steunen kan geld overmaken op
NL80 RABO 0314 8167 71 ten name van Stichting Poels. En kijk een keer op de website www.gerritpoels.nl

|Doorsturen