Nieuws

Gezamenlijke aanpak illegale goederen post- en koeriersbranche nodig

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Taskforce Brabant-Zeeland onderschrijft de problemen op het gebied van de illegale goederenstroom bij de post- en koeriersbranche, zoals recent gemeld in diverse on- en offline media. De urgentie om tot een gezamenlijke aanpak te komen met politie, OM en de post- en koeriersdiensten is groot; het heeft dan ook een hoge prioriteit in de programmering van de TaskForce.

Ondermijnende criminaliteit is op de dag vandaag internationaal en flexibel, waarbij het aanbod steeds mobieler wordt. Er worden nieuwe markten en legale distributiekanalen misbruikt om de verkoop van drugs via het darkweb internationaal te leveren. Dit blijkt ook uit de internationale drugsconferentie die gisteren naar aanleiding van het internationale Dismark onderzoek 'Illegale drugsmarkten in België en Nederland: Communicerende vaten?' plaatsvond in Den Bosch. In 2017 waarschuwde Europol in haar onderzoeksrapport al voor de explosieve groei van online drugsverkoop via de post. Een groot deel van de in België en Nederland geproduceerde amfetamines en methamfetamines lijkt echter geëxporteerd te worden naar landen buiten Europa. Australië is hierbij een van de belangrijkste bestemming.

Anton Ederveen, burgemeester Valkenswaard en bestuurlijk trekker post- en koeriersdiensten: "We moeten niet onderschatten dat de illegale goederenstroom via de koeriersdiensten een groot probleem is in Brabant en Zeeland. We maken er ons dan ook grote zorgen over; het gaat niet zomaar over een paar koeriersbedrijven in deze regio. We hebben de risico's scherp in beeld en hierover zijn we met het OM, politie en post- en koeriersdiensten in gesprek. Het doel is om in Brabant en Zeeland barrières en drempels op te werpen om drugs en andere illegale producten-vervoer tot nul terug te brengen."

Taskforce Brabant Zeeland

Waar de onderwereld zich vervlecht met de bovenwereld en daardoor zowel het bestuur, handhaving en normale maatschappelijke functies ondergraaft is sprake van ondermijning. Het gaat om een criminele industrie van enorme omvang met bijvoorbeeld liquidaties, corruptie en rip deals en daarmee een sluipmoordenaar voor onze democratie. Ondermijning is een groot probleem en veroorzaakt zware maatschappelijke schade. Om die ondermijning aan te kunnen pakken is nauwe samenwerking geboden tussen centrale en lokale overheden, OM, Politie, Belastingdienst, FIOD en de RIEC's (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). De Taskforce Brabant Zeeland coördineert en faciliteert al enige tijd de aanpak in alle 79 gemeentes van beide provincies.

|Doorsturen