Lezersacties

Goirkewandeling op zondag 3 juni


TILBURG - De voorlopig laatste zondagwandeling van Stadsgidserij Tilburg staat alweer op de kalender. En dat wordt een mooie....!

Collectie RAT

Als er één wijk het verleden van Tilburg kan weerspiegelen, is het waarschijnlijk 't Goirke. Deze wijk is onlosmakelijk verbonden met de textielnijverheid in Tilburg. De textielfabrieken, kapitale fabrikantenwoningen, arbeidershuisjes, kerk, pastorie en klooster zijn stuk voor stuk overblijfselen uit de tijd dat "meneer pastoor" en "mijnheer de fabrikant" letterlijk en figuurlijk de lakens uitdeelden. "Houde gij ze dom, dan hou ik ze érrem" is een veelgehoorde Tilburgse uitspraak, die in de ogen van oud-Tilburgers de gezagsverhoudingen optimaal weergaf.

Misschien moeten we dat met de ogen van nu enigszins nuanceren, maar feit is wel dat zelfs op het kerkhof naast de Goirkese kerk het standenverschil nog altijd zichtbaar is. Kapitale grafstenen van de voormalige textielbaronnen verheffen zich boven de simpele zerk van 'Jan met de Pet'. Niet voor niets start de wandeling bij 't Textielmuseum, waar al direct aan het begin van deze wandeling veel van de hierboven genoemde historie is terug te vinden. Maar een rondgang door het Goirke blijft boeien van begin tot het eind. Wat te denken van het unieke doophuisjes uit 1724 dat geheel gerestaureerd werd. En natuurlijk nemen de gidsen u ook even mee naar het Wilhelminapark, alweer een oude herdgang met een rijk verleden, waar ooit de rammelende melkbussen hun gang naar de CTM vonden. De route voert ook nog langs Museum De Pont om vervolgens via de Goirkestraat weer terug te keren naar het beginpunt.

Reserveren

Op zondag 3 juni is de start om 13.00 uur voor het Textielmuseum in de Goirkestraat. Wandelaars die willen meelopen moeten vooraf wel een plaatsje reserveren. Dat kan via website www.stadsgidserij.nl Onder "agenda" vindt u informatie over de rondleiding en de mogelijkheid online te reserveren. Hebt u geen internet? Bel dan naar Ad Cools via 06-38924293. De kosten voor deze wandeling bedragen € 4 per persoon, maar kinderen tot 12 jaar lopen gratis mee.

Prijsvraag

In het kader van haar 20-jarig bestaan organiseert Stadsgidserij Tilburg i.s.m. de Tilburgse Koerier elke maand een fotoprijsvraag. Voor de winnaar worden nu twee deelname-plaatsen voor de Goirkewandeling gereserveerd. De vraag van deze maand luidt als volgt:

 

Tot welke textielfabriek behoorde destijds het hoogste textielpakhuis van Tilburg (nu onderdeel van het Textielmuseum)?

 

Stuur uw oplossing voor maandag 28 mei om 12.00 uur 's middags naar het adres lezers@tilburgsekoerier.nl Vergeet niet om ook uw telefoonnummer te vermelden. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

De zondagwandelingen worden in het zomerseizoen even stopgezet. Maar niet getreurd. In de maanden juli en augustus zijn wekelijks de dinsdagavondwandelingen. Elke week op verkenning door steeds weer een ander stukje Tilburg. Kijk voor meer informatie steeds op www.stadsgidserij.nl of abonneert u zich op de nieuwsbrief van de stadsgidserij.

|Doorsturen