Nieuws

'Incident Campus 013 staat niet op zichzelf'

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Afgelopen maandag vergaderde de Themacommissie Leefbaarheid. Burgemeester Theo Weterings kreeg de vuurdoop tijdens de commissievergadering. Samen met wethouder Marcelle Hendrickx besprak hij het ingebrachte agendapunt van het CDA over overlast en leefbaarheid in de omgeving Stappegoor.

lijstsmolders.nl

DOOR RENÉ HAANS

Martin de Brouwer, CDA, verzocht in een brief aan de commissievoorzitter het onderwerp 'Overlast en Leefbaarheid' op de agenda van 4 december te plaatsen. Aanleiding hiervoor was de grote inzet van politie op 15 november in de omgeving van Campus 013 op Stappegoor. 'Op een pijnlijke manier werd blootgelegd dat er groepen jongeren zijn die de veiligheid en leefbaarheid ter plaatse, en in de naastgelegen woonwijk, ernstig kunnen verstoren', aldus de brief. Volgens het CDA staat dit incident niet op zichzelf. Signalen uit de omgeving van de scholen, waaronder de naastgelegen woonwijk, wijzen erop dat de veilig- en leefbaarheid wordt aangetast.

Al eerder problemen

Burgemeester Weterings: "Het incident staat op zich los van de situatie in de wijk en natuurlijk is er een verband. De aanpak van het incident is goed geweest en natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Ik zal zeker met de mensen in de buurt en de scholen in gesprek gaan." Wethouder Marcelle Hendrickx: "De conciërge wordt ook ingezet om zichtbaarheid in de wijk te vergroten."

Naomi de Kort, VVD, gaf aan dat het niet alleen leerlingen van Campus 013 waren. Volgens Hans Smolders, LST, waren er al problemen op het toenmalige Vakcollege. "Jullie moesten eens weten hoe blij de Reitse Hoevenstraat is, dat de school weg is. De school heeft niet de gemakkelijkste leerlingen. De realiteit is als je de school een nieuwe naam geeft en een nieuw gebouw, dan zijn daarmee de problemen nog niet opgelost. Het is geen incident", benadrukte Smolders. "We moeten meer nadenken over wat er op scholen gebeurt, en wij moeten zeker steun verlenen aan de school."

Preventie

Claudia Dankers, Groep Dankers, benadrukte: "Meer politie en beveiligers is niet de oplossing. Met preventie is meer resultaat te behalen."

Uiteindelijk schaarden verschillende partijen zich achter de uitspraak van Smolders, dat het geen incident was.

Burgemeester Weterings: "Ik ga met de scholen in gesprek. Maar het is geen probleem van de school alleen, er moet samen naar gekeken worden." Wethouder Hendrickx: "De school spreekt periodiek met wijkbewoners en zij krijgen een aanspreekpunt. Ook wordt gekeken naar parkeeroverlast."

|Doorsturen