Nieuws

Informatie over natuur, water en milieu op BrabantInZicht.nl

Door Petra Jansen

TILBURG - Vanaf nu kan iedereen op www.BrabantInZicht.nl bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in Noord-Brabant.

In tekst, kaarten, foto's en grafieken geeft BrabantInZicht antwoorden op vragen als: Hoe ontwikkelt zich de waterkwaliteit in Brabant? Hoe staat het met de veiligheid langs de grote rivieren? Hoe staat het met de biodiversiteit in Brabantse natuurgebieden en in het agrarisch landschap? De informatie is gebaseerd op meetgegevens van de provincie, waterschappen en andere organisaties. De website wordt voortdurend up to date gehouden door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen. Zij gebruiken de informatie onder andere om hun beleid op te baseren en te evalueren. Voorheen brachten provincie en waterschappen periodieke rapportages van deze gegevens naar buiten. De website geeft nu iedereen de mogelijkheid om op elk moment actuele gegevens te raadplegen, op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier. Ook medewerkers van gemeenten, terreinbeheerders, belangengroeperingen en kennisinstituten kunnen deze gegevens gebruiken om beleid op te baseren of om onderzoek te doen. De website bevat nu de meetgegevens over natuur, water en milieu. Op termijn zullen ook meetgegevens over andere beleidsthema's, zoals agrofood, worden toegevoegd.

|Doorsturen