Nieuws

'Investeer in persoonlijk contact met burgers'

Door Petra Jansen

TILBURG - De menselijke maat moet uiteindelijk leidend zijn bij het bevorderen van burgerparticipatie. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van een debat over burgerparticipatie afgelopen vrijdagmiddag.

Ruim 125 Tilburgers namen deel aan deze door de Sociale Raad Tilburg (SRT) georganiseerde bijeenkomst. Alex Brenninkmeijer, voormalig Nationaal Ombudsman, benadrukte in een lezing over burgerparticipatie hoe belangrijk ‘goed samenleven’ is voor het welbevinden van burgers. Daarbij kunnen de wensen en behoeften van de leefwereld van mensen botsen met de systeemwereld van de overheid en instituties. Onze samenleving is dan ook complex en regels zijn noodzakelijk. Brenninkmeijer pleit voor moreel leiderschap en hij geeft de overheid daarvoor deze tips mee: investeer in persoonlijk contact met burgers, neem mensen serieus en behandel hen fatsoenlijk. En probeer tot samenwerking te komen op basis van vertrouwen; controle van wet- en regelgeving mag nooit de hoofdzaak worden. "Hoeveel mensen deugen niet?", hield hij zijn gehoor voor. Het zijn er niet veel. "Uit onderzoek blijkt dat 1,34% van de mensen niet deugt." En een laatste tip: "mensen willen plezier hebben in wat ze doen. Houd daar als gemeente rekening mee."

Meer zeggenschap

Thijs van Mierlo van LSA, een Landelijke Steunpunt van Actieve bewoners, sloot daarbij aan met een pleidooi voor ‘zorg voor elkaar’ en voor meer zeggenschap voor burgers. Zij willen immers meer dan alleen af en toe meepraten. Dat blijkt tevens uit een onderzoek dat de Sociale Raad Tilburg in maart hield onder actieve inwoners van Tilburg. Vrijdagmiddag kwam dat ook duidelijk naar voren in de gesprekken in zes werktafels. Men hecht zeer aan burgerparticipatie en vindt dat het nog beter kan. Wethouder Marcelle Hendrickx is het daarmee eens, zij gaf ook aan dat er al veel voorbeelden zijn voor succesvolle inbreng van burgers. Ze noemde het Spoorpark als voorbeeld. De Sociale Raad Tilburg is van plan om op basis van het onderzoek en de discussiemiddag op korte termijn een advies te schrijven over hoe de burgerparticipatie nog beter kan.

|Doorsturen