Nieuws

IVN-wandeling Ontdek Moerenburg

Door een lezer

Landschapspark Moerenburg ligt ten oosten van de bebouwde kom van Tilburg. Het is een gebied met een agrarisch karakter en het heeft een belangrijke functie voor natuur en landschap. Het wordt van west naar oost doorsneden door twee belangrijke waterlopen: in het zuiden de Leij en in het noorden de Korvelse Waterloop die iets ten oosten van het voormalige huis Moerenburg in de Leij uitstroomde. Andere waterlopen in het plangebied zijn de Zwartrijt (ook wel Caureijt) in het noordoosten en de Oude Leij in het zuiden. Het grootste deel van het plangebied bestaat uit akker- en weilanden, het zuidelijke deel bestond destijds uit heidevelden. Het gebied omvat een aantal belangrijke historische nederzettingen waaronder de Broekstraat en Zandstraat. Daarnaast lagen vroeger in het plangebied twee ´landgoederen´, namelijk De Moerenburg, aan de huidige Moerenburgseweg, en De Hei Hoef, nu grotendeels onder het verkeersknooppunt De Baars. In Moerenburg komen vrij algemene tot en met zeer zeldzame planten- en diersoorten voor, vooral in de zuidelijk gelegen bossen, graslanden en wateren. Inmiddels is Moerenburg onderdeel van Het Groene Woud, Het Nationaal Landschap tussen de steden, Tilburg, Eindhoven en ’s Hertogenbosch. Leer meer en verwonder je tijdens de wandeling met IVN gidsen door Moerenburg. Zondag 26 november 10.00 -12.00 uur Start: Café Zomerlust, Oisterwijksebaan 15, 5018 TG Tilburg Deelname gratis

|Doorsturen