Nieuws

Jonge knoflookpadden uitgezet in Huis ter Heide

Door Peter van Oirschot

Natuurmonumenten

DE MOER - De laatste lichting jonge knoflookpadden is afgelopen week uitgezet in Huis ter Heide. Knoflookpadden worden in Noord-Brabant met uitsterven bedreigd en kwamen van oudsher voor in Huis ter Heide. Onderzoeksbureau Natuurbalans heeft daarom in samenspraak met Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbelang Maasdonk en het Brabants Landschap de afgelopen drie jaar jonge padden uitgezet in diverse gebieden. Vanaf volgend jaar is de eerste lichting op Huis ter Heide geslachtsrijp en kunnen de padden hun aantallen op een natuurlijke manier verder herstellen.

De kans dat de knoflookpad in Noord-Brabant zou uitsterven, was zeer reëel. De populaties leefden te geïsoleerd van elkaar drie locaties, waardoor een natuurlijke uitwisseling niet mogelijk was en de populaties door inteelt verdwenen. De afgelopen decennia zijn er op diverse plaatsen duurzame leefgebieden ontwikkeld voor amfibieën waaronder de knoflookpad. Het huidige aantal knoflookpadden was echter de klein om op eigen kracht de nieuwe locaties te kunnen bevolken. Menselijk ingrijpen was dus nodig! Onderzoeksbureau Natuurbalans startte met een herintroductieprogramma en heeft in samenwerking met Natuurmonumenten naar geschikte locaties gezocht in Huis ter Heide om de padden uit te zetten. Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd de knoflookpad hier nog gezien. Drie jaar geleden zijn ze gestart met het uitzetten van jonge knoflookpadden. Afgelopen week is de laatste lichting uitgezet. Vanaf volgend jaar zijn de eerste padden geslachtsrijp en kunnen ze zelf hun populatie op een natuurlijke manier gaan uitbreiden.

De knoflookpad is een plompe pad met uitpuilende ogen en verticale pupillen. Hij dankt zijn naam aan de geur die hij afscheidt als hij zich bedreigd voelt: die geur ruikt dan licht naar knoflook. Een knoflookpad heeft rode of oranje vlekjes op zijn flanken en een opvallend grote graafknobbel op zijn achterpoot. Ze kunnen zichzelf dan ook heel vakkundig ingraven om beschutting of bescherming te zoeken.

|Doorsturen