Nieuws

Jongeren bloeien op in stage- en vrijwilligerswerkpilot


TILBURG - Leerlingen van Biezonderwijs kregen door een unieke samenwerking tussen BeChallenged013+ en Praktijkcollege Tilburg de kans hun talenten te ontwikkelen bij allerlei organisaties in Tilburg, via vrijwilligerswerk en stages.

Coördinator Maria Melis: "Op de juiste plek geven ze alles, en stijgen ze boven zichzelf uit." In totaal deden 30 leer-lingen van het tweede leerjaar mee aan de pilot. "Deze jongeren leren vooral in de praktijk", vertelt Melis. "Het Praktijkcollege wilde haar leerlingen in het tweede leerjaar vrijwilligerswerk of snuffelstages bieden, en daarvoor zocht de school hulp bij BeChallenged013+. Dit is de vrijwilligersorganisatie voor jongeren die erom bekend staat jongeren goed te kunnen motiveren."

Maria werkt voor het Stedelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk en stuurt een team van jonge vrijwilligers en stagiair(e)s aan dat de jongeren intensief begeleidt. "Peer coaching. Zo heet het als jongeren andere jongeren coachen", vertelt Maria. Waar je normaal gesproken alleen een contactpersoon hebt vanuit de opleiding en de organisatie, is er nu een extra begeleider overal bij. Maar voordat de stage daadwerkelijk begon, leerden ze de leerlingen eerst beter kennen door middel van een spel. In groepjes van zes gingen ze aan de slag met vragen zoals: wie ben jij? En: wat vind jij leuk? Daarna volgde een talentenspel en voerden ze één op één gesprekken met de leerlingen. Uiteindelijk kwamen er allerlei categorieën uit, zoals masterchefs, kunstenaars, groen, kids, artiesten en automonteur.

Een volgende stap was lobbyen bij relevante organisaties. "In plaats van vraag en aanbod bij elkaar te brengen, creëerden we vrijwilligersplekken en snuffelstages bij Buurtsport, ContourdeTwern, een autogarage en een (sociale) sportschool", aldus Maria. "Daarna volgt een intensief coachingstraject; we fietsen mee naar de stageplaats, observeren wat de jongere doet — om zo feedback te geven op hun eigen handelen- en de leerlingen werken aan een (soft)skills registratie om te kunnen werken aan hun toekomst. Vaak gaat het vooral om zelfvertrouwen. De een kun je sneller loslaten dan de ander." Van alle organisaties kreeg Maria positieve feedback. "Op de juiste plek geven ze alles", glundert de van origine jonge-renwerkster. "Het mooiste wat ik meerdere malen terug heb gehoord: ze stijgen boven zichzelf uit. En inderdaad: met de juiste coaching kun je veel bereiken. Aan het einde van het traject kregen de jongeren een certificaat en mochten de jongeren met marktkraampjes laten zien wat ze hebben gedaan aan de hand van foto's en materialen. Zo konden ze op een laagdrempelige manier vertellen."

Het was zo'n groot succes, dat er vanaf september zelfs 50-60 jongeren meedoen. "Daarmee wordt ook de duur van het project langer", legt Maria uit. "Eerst hadden we drie weken per onderdeel, nu drie maanden." Ze is ervan overtuigd dat het traditionele vrijwilligerswerk een switch maakt: "lobbyen om plekken te creëren is de toekomst. Daarbij is er meer behoefte aan vrijwilligerswerk op projectbasis dan structureel en willen vrijwilligers iets doen waarmee ze competenties en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat vrij-willigersorganisaties zoals de onze daarin meebewegen."

 

Ben of ken jij een jongere die op zoek is naar leuk vrijwilligerswerk? Laat je dan vrijblijvend informeren door BeChallenged013+! Stuur een mail naar Maria Melis via maria@r-newt.nl of bel haar via 06-22761256.

|Doorsturen