Nieuws

advertorial

Kinderdagverblijf Pepino Buitenschoolse Opvang Berkeloo

Door Cor de Groot van Tilburgse Koerier

De Nieuwe Schakel
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang De Blokhut van Kinderopvang Humanitas in Berkel-Enschot krijgen een nieuwe ruimte! De voorbereidingen voor de definitieve verhuizing zijn in volle gang want over een aantal weken trekken we in onze gloednieuwe groepen in basisschool Berkeloo! We gaan na de verhuizing verder als Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang Berkeloo.

Onze Kindvisie
Een kind moet zich thuis voelen bij ons. Of het nu om baby’s, peuters of oudere kinderen gaat: veiligheid, geborgenheid, respect voor elkaar en jezelf kunnen ontwikkelen op je eigen tempo zijn kernwaarden waar het bij ons om gaat.

Alle aandacht voor onze baby’s
Iedere baby is uniek, krachtig en actief én heeft al behoefte aan vrije bewegingsruimte. In de groep is een grondbox voor de ‘liggers’ en vrij vloeroppervlak voor de kruipers en de lopers. We leggen baby’s op hun rug, want vanuit deze natuurlijke positie gaan zij de ruimte en het materiaal verkennen en onderzoeken.

Maak plaats voor Peuters!
Peuters weten al heel goed wat ze willen! Onze ruimtes, de inrichting en het (spel)materiaal beïnvloeden het spel. Wij bieden een breed en uitdagend activiteitenaanbod, afgestemd op de interessegebieden en individuele (ontwikkelings)behoeften van de kinderen. Onze peutergroepen werken met het VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) programma Uk en Puk.

Samenwerken met de kinderen op de Buitenschoolse Opvang
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op onze Buitenschoolse opvang kunnen doen wat ze leuk vinden. Buitenschoolse opvang is ‘vrije tijd’; en dan ben je bezig met elkaar, hobby’s en nieuwe dingen ontdekken. De pedagogisch medewerkers maken samen met de kinderen een activiteitenprogramma met tal van interessante onderwerpen, zoals speksteen bewerken.

Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang Berkeloo
Hazelaarlaan 32-34, 5056 XN Berkel-Enschot
Tel. 073-7119400
www.kinderopvanghumanitas.nl/kdvpepino
www.facebook.com/KdvPepino

 

 

|Doorsturen