Nieuws

Koning brengt werkbezoek aan het Defensie Helikopter Commando en Gate2


GILZE-RIJEN - Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 27 oktober een werkbezoek gebracht aan luchtmachtbasis Gilze-Rijen, onderdeel van het Defensie Helikopter Commando (DHC), en het tegenoverliggende Gate2 wat het kenniscentrum is voor luchtvaart en industrieel onderhoud van Midpoint Brabant.

Thema van het bezoek was de inzet van simulatoren bij training in de militaire helikopterluchtvaart en de samenwerking tussen Defensie en civiele partijen.

Het DHC telt zes squadrons op Vliegbasis Gilze-Rijen, drie squadrons op Maritiem Vliegkamp De Kooy en één squadron in Fort Hood, USA. Om helikopterbemanningen te trainen, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van vliegsimulatoren. Daardoor kunnen daadwerkelijke vlieguren steeds vaker besteed worden aan complexere trainingen, zoals gezamenlijke missies met landmacht- of marinierseenheden met meerdere helikopters tegelijkertijd. In de toekomst kunnen ook meerdere simulatoren aan elkaar gekoppeld worden, waardoor het mogelijk wordt om met meerdere helikoptercrews tegelijkertijd op één locatie virtueel te trainen. Voordeel van simulatoren is dat de omgevingsomstandigheden, zoals weer, verboden vlieggebieden en milieubeperkingen, geen rol spelen. Crisissituaties zijn hierdoor realistischer en beter te trainen. Bijkomend voordeel is een verminderde geluidsbelasting voor de omgeving van de vliegbases.

Sinds vorig jaar zijn twee vliegsimulatoren voor de transportvliegtuigen C-130 en KDC-10 ondergebracht in het Air Mobility Training Center (AMTC) bij Gate2, tegenover vliegbasis Gilze-Rijen. Gate2 is onderdeel van het 'Smart Industry' programma van Midpoint Brabant ter versterking van de economie en werkgelegenheid in de regio. Aan het programma nemen bedrijven, kennisinstellingen en de gemeentelijke en provinciale overheid deel. Naast luchtvaart gerelateerde projecten worden bij Gate2 innovatieprojecten voor de maakindustrie ontwikkeld en uitgevoerd. Ook loopt een project met de industrie voor preventief onderhoud en worden technische opleidingen verzorgd. Hierbij trekken luchtmacht en regio gezamenlijk op.

Tijdens zijn bezoek werd Koning Willem-Alexander eerst ontvangen bij het DHC op de vliegbasis. Na een toelichting op 'special operations' van het DHC met het Korps Commando Troepen en uitleg over training en opleiding met behulp van simulatoren, volgde een demonstratie van trainen met een 'doorgun-simulator' op de vliegbasis zelf. Aansluitend bezocht de Koning Gate2, waar onder meer een training met de Hercules- simulator werd uitgevoerd. Na een rondleiding langs de civiele partners bij Gate2 eindigde het bezoek met een gesprek met betrokken ondernemers en medewerkers van Defensie over de verdere ontwikkeling van civiel-militaire samenwerking op het gebied van simulatie.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld