Nieuws

Koningsdagverordening goed doortimmerd

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Afgelopen maandag vergaderde de commissie Leefbaarheid. Guus Sluijter, PvdA, werd benoemd als voorzitter van de commissie. Hij neemt de plaats in van Joris Bengevoord die benoemd is als burgemeester in Winterswijk.

DOOR RENÉ HAANS

 

De behandeling van de koningsdagverordening was kort maar krachtig: geen vragen en deze komt terug in de raadsvergadering van 10 april als hamerstuk.

"Op grond van de mij in artikel 176 van de Gemeentewet gegeven exclusieve bevoegdheid heb ik op 15 maart 2017 een noodverordening afgekondigd met als citeertitel 'Koningsdagverordening Tilburg 2017'." Zo begint de brief van Burgemeester Noordanus gericht aan de gemeenteraad. De verordening, die als doel heeft bij te dragen aan een feestelijke, waardige en veilige Koningsdag, treedt in werking op 26 april vanaf 12.00 uur, is van kracht tot 27 april 14.00 uur en blijft van kracht zolang het officiële koningsdagprogramma in aanwezigheid van de koninklijke familie plaatsvindt.

Maar liefst vier veiligheidsringen, bestaande uit straten en pleinen, moeten ervoor zorgen dat alles gladjes verloopt. De eerste veiligheidsring is in de directe omgeving van de koning met zijn gevolg. Zo geeft een accreditatiepolsband toestemming tot het betreden van het gebied, gelegen binnen de tweede veiligheidsring.

De derde veiligheidsring is bijvoorbeeld verboden gebied voor voertuigen vanaf 06.00 uur tot 14.00 uur. Ook is het verboden op een openbare plaats, gelegen binnen de derde veiligheidsring een terras te plaatsen of te hebben vanaf 0.00 uur tot 14.00 uur. En in de vierde veiligheidsring is het verboden voor motorvoertuigen vanaf 08.00 uur tot 14.00 uur. In alle gevallen staat in de verordening dat het verbod van kracht blijft zo lang het officiële koningsdagprogramma in aanwezigheid van de koninklijke familie plaatsvindt.

|Doorsturen