Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor Loeks van der Veen

Door Caroline van de Oetelaar van Tilburgse Koerier

De heer L.J. C.G.M. (Loeks) van de Veen uit Tilburg ontvangt op donderdag 8 juni een Koninklijke
onderscheiding. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als Lid van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis (ETZ) en zijn vele vrijwilligersfuncties. Burgemeester Noordanus reikt de onderscheiding uit om 17.30 uur tijdens het afscheid van de heer Van der Veen als lid van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis in het TweeStedenziekenhuis, Doctor Deelenlaan 5 in Tilburg.

Loeks van der Veen (60) is in 1981 in dienst getreden van het toenmalige Maria Ziekenhuis in Tilburg. Hij was achtereenvolgens assistent-projectleider, coördinator van een stafdienst, directiesecretaris en hoofd van een sector. In 1995 is hij benoemd tot Lid van de Raad van Bestuur. In 1997 fuseerde het Maria Ziekenhuis met het St. Nicolaas Ziekenhuis in Waalwijk. Sindsdien droeg het de naam TweeSteden Ziekenhuis met locaties in Waalwijk, Oisterwijk en Tilburg. In 2013 vond de bestuurlijke fusie plaats van het TweeSteden Ziekenhuis met het Elisabeth Ziekenhuis, waarna in 2016 de fusie ook juridisch een feit was. Loeks van der Veen heeft een grote bijdrage geleverd aan beide fusies.
Naast zijn baan heeft hij diverse vrijwilligersfuncties. Zo is hij sinds 2001 voorzitter van het bestuur van de Stichting ETZ Buiten Gewone Grenzen. Dit is een stichting die zorgprojecten ondersteunt in Oekraïne en Tanzania en uitwisseling van kennis en zorgmedewerkers faciliteert tussen het ETZ en ziekenhuizen in deze landen. Daarnaast is hij lid van het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei, Lid Raad van Bestuur van de Poliklinische Apotheken Midden-Brabant en van Diagnostiek Brabant. Sinds 2014 is hij bestuurslid van Midpoint Brabant en bestuursvoorzitter van BZW Midden-Brabant. Ook in de sportwereld was hij als vrijwilliger actief. Zo was hij 21 jaar lang secretaris bij voetbalvereniging Sarto en 10 jaar secretaris en penningmeester bij de Raad van Bestuur van Willem II.

|Doorsturen