Nieuws

Leerlingen schrijven De Betere Troonrede

Door Petra Jansen

TILBURG - Op dinsdag 13 juni leest de rector van het Beatrix College in Tilburg De Betere Troonrede voor. De Betere Troonrede is geschreven door leerlingen in het kader van een project tijdens de keuzelerenweken. De leerlingen hebben zich vrijwillig aangemeld voor dit project. Ze hebben zich verkiesbaar gesteld voor ministerschappen en het premierschap en uiteindelijk is er een minister-president gekozen. Tientallen andere leerlingen stelden zich als ambtenaren op en schreven deelonderwerpen voor de Troonrede. Vanuit het vak economie hebben leerlingen de begroting geschreven. De ministerraad vergaderde eenmaal per week. De ministers en de minister-president hebben de uiteindelijke versie van De Betere Troonrede vastgesteld. De minister van Financiën presenteert na afloop de Miljoenennota. Andere leerlingen namen de organisatie en de communicatie op zich.

|Doorsturen