Nieuws

Lezing bij vrijmetselaarsloge

Door Petra Jansen

OISTERWIJK - Abt Denis Hendrickx houdt op woensdag 20 maart een openbare lezing bij Vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens. Dit ter gelegenheid van het 37-jarig bestaan van deze organisatie. De lezing vindt plaats in De Voorhof aan de Kerkstaat 64 in Oisterwijk. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. De lezing heeft als titel 'Verdieping van Harmonie, Eenheid en Traditie'. Hierbij zal Abt Denis Hendrickx zijn visie geven vanuit de 900 jaar oude Norbertijner traditie. De Norbertijner orde steunt op drie pijlers, die samenkomen in het begrip 'gemeenschap': gemeenschap met God, gerichtheid op de abdij waar de geestelijken deel van uitmaken, en het contact met de samenleving, door wie je je ook iets laat gezeggen. Voor abt Denis is het duidelijk dat deze wisselwerkingen niet alleen belangrijk zijn, maar dat deze ook ruimte bieden voor een ruimhartige opstelling naar ander. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.

|Doorsturen