Nieuws

'Maatwerk mag geen willekeur worden in terrassenbeleid'

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Afgelopen maandag vergaderde de Themacommissie Leefbaarheid. De nieuwe terrasregels kregen volop de aandacht.

DOOR RENÉ HAANS

De brief van Toine van Corven namens De Burgerij, werd menigmaal genoemd. Hij stelt: "Het adagium 'gelijke monniken, gelijke kappen' is volgens ons ver te zoeken. Waarom moet voor het Dwaalgebied een horecabeleid gelden dat zeer sterk afwijkt van gevoerd horecabeleid in andere woonbuurten buiten het horecaconcentratiegebied? In feite komt het nieuwe beleid neer op: in het Dwaalgebied mag vrijwel niets."

Jan Haenen, PvdA: "Het doel van de notitie is een duidelijk kader te stellen, dat is niet gelukt. Er is onderscheid tussen het Dwaalgebied en daarbuiten. Maatwerk geeft willekeur." Veel partijen waaronder D66, Lokaal Tilburg en OPA, kwamen met hetzelfde commentaar.

Terrasverwarming

Hans Smolders, LST, brak een lans voor de eigen horeca om die voorrang te geven tijdens de kermis en andere evenementen. "Zeven evenementen en dan je eigen terras niet kunnen runnen, is een zwaarwegend punt."

Evelien Kostermans, GL: "Zoveel uitzonderingen, dat niet meer helder is voor wie het wel en voor wie het niet geldt." Zowel Erik Blommestijn, D66, als Helma Oostelbos, SP, maakten opmerkingen over terrasverwarming. "Na het Parijsakkoord over energiebeleid moet een terrasverwarming op een leeg terras niet meer kunnen", aldus Blommestijn.

'Behoud huidige situatie'

De Koninklijke Horeca Nederland had per brief gereageerd: "Goed verzorgde en veilige terrassen geven 'smoel' aan de stad.'" Horeca Nederland pleit voor het behoud van de huidige situatie, zeker voor de terrassen die volgens de nieuwe regelgeving aan moeten sluiten aan de gevel van het horecabedrijf. Voor de terrassen op de Heuvel, Pieter Vreedeplein en Piusplein, is dit niet mogelijk. Ook moet er volgens de brief duidelijkheid komen over het exploiteren van een terras tijdens evenementen.

Burgemeester Noordanus: "In overleg met de horeca moet je kijken wat je echt moet regelen. Laat ze voor de rest gewoon hun ding doen. Het zit niet in het beleid van de gemeente om terrasverwarming actief te ontmoedigen. Het is voldoende om eenmaal per jaar met de horeca aan tafel te zitten om hun belangen tijdens evenementen in de gaten houden."

Duidelijk kader

Om recht te doen aan alle verschillende belangen en het veranderend gebruik van terrassen, is het terrasbeleid geactualiseerd. Met het terrasbeleid wil het college voor ondernemers, omwonenden en gebruikers een helder en duidelijk kader bieden. Het moet passen in de Tilburgse cultuur waarbij ondernemers daar waar mogelijk vrijheid van ondernemen krijgen. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Het college wil niet meer regelen dan strikt noodzakelijk is: voor het bewaken van de openbare orde en veiligheid, de vormgeving en uitstraling in de stad en de beperking van overlast naar de omgeving.

|Doorsturen