Nieuws

'Met welke logica ga je in Stadsbos013 een bedrijventerrein bouwen?'

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Misleidende plaatjes, onjuiste informatie en het kwijtraken van een groot stuk natuurgebied. Masterplan Wijkevoort houdt de gemoederen van bewoners van buitengebied Zuidwest en de Reeshof bezig. Gemeente Tilburg wil een gebied ter grootte van 160 hectare ontwikkelen voor grootschalige logistiek, waarvan 80 hectare uitgeefbaar is voor bedrijven.

Gemeente Tilburg

Door Zamire Willems

Wijkevoort wordt volgens het plan 'vraaggericht ontwikkeld en daarmee volledig afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven'. Het betreft het gebied in de oksel van de Tangent en de A58, ten zuiden van Koolhoven en zo ook Stadsbos013. Mocht het plan uitgevoerd worden, zal een deel van het natuurgebied waar veel Reeshofbewoners uitwaaien, worden opgeofferd. 'Met welke logica ga je in Stadsbos013 een bedrijventerrein bouwen met milieucategorie 4.2? Dat is dezelfde categorie als IFF. Wij willen best ontwikkeling, maar dan wel een die past bij het gebied. Maximaal milieucategorie 3.1', zegt Marjolein de Graaff.

Belangengroep

De bewoonster van buitengebied Zuidwest is goed op de hoogte en heeft inmiddels twee keer gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens een raadsvergadering. Het stoort haar dat de gemeente de direct omwonenden nooit op de hoogte heeft gesteld van wat ze met het gebied van plan waren. 'Wij wisten niet dat Wijkevoort op de lijst voorkwam van potentiële bedrijventerreinen. Er lag ineens een masterplan, dat in 2018 is goedgekeurd door de raad. Het woord bewoners komt daar niet eens in voor. Ik was echt boos en verbouwereerd.' Het buitengebied telt volgens De Graaff zo¿n 50 huishoudens, die zich inmiddels hebben georganiseerd in een belangengroep. Ook maken ze deel uit van het Planteam Wijkevoort, een adviserende werkgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de natuur- en milieusector, omwonenden en Wijkraad Reeshof. Al heeft De Graaff het gevoel dat ze na ruim een jaar nog geen stap verder zijn. Masterplan Wijkevoort is slechts richtinggevend, een mogelijkheid om juridisch bezwaar aan te tekenen, is er niet. Momenteel buigt de milieueffectrapportage (M.E.R.) zich over het plan om eventuele milieugevolgen in beeld te brengen. De gemeente zou dit najaar het bestemmingsplan aan de raad willen voorleggen.

Misleidend

De ontwerptekening op de voorkant van het masterplan is volgens De Graaff misleidend. Zo staan er in het plangebied twee grote bedrijven naast elkaar, waar in werkelijkheid geen ruimte voor is: 'Bij grootschalige logistiek gaat het om bedrijven van 8 hectare en groter. Dat is anderhalf tot twee keer zo groot als Rhenus. Ze hebben nu op een stuk van 13 hectare twee panden getekend van elk 8 hectare. Dat gaat dus nooit passen.' Inmiddels heeft de gemeente een plan gelanceerd, waarbij Wijkevoort de natuurlijke grens van de Hultense Leij overschrijdt. Het terrein wordt zo bruto uitgebreid van 110 hectare naar 160 hectare. Dit tot grote woede van De Graaff: 'We willen als omwonenden dat ze de natuurlijke grens aanhouden, want straks is het vol. We zijn dan ook bang voor het `snoepzak-effect¿: als je er eenmaal aan begint te knabbelen, is het einde zoek.'

Gemeente Tilburg laat in een reactie weten dat het bij de ontwikkeling van Wijkevoort gaat over in totaal 80 hectare, waarvan de uitgifte van de eerste fase 30 hectare betreft. Een volgende uitgifte van 50 hectare volgt op aanvraag van bedrijven. Volgens De Graaff betreft dat enkel die ruimte, waar bedrijfspanden gebouwd gaan worden. Het terrein zelf zou 160 hectare omslaan. De gemeente beoordeelt deze bedrijven naar eigen zeggen op duurzaamheid: 'De ontwikkeling van bedrijventerreinen in Tilburg moet het verschil maken in het bestaande economische en logistieke ecosysteem van Tilburg en de regio. De planning is als volgt: in het voorjaar is er ruimte voor burgerparticipatie, een gesprek met de stad, en na de zomer verwachten we het stuk in het college.'

Reeshof

Ook de Reeshof zal volgens De Graaff de nodige last ondervinden, mocht Wijkevoort tot ontwikkeling komen. Zo zou grootschalige industrie veel vrachtverkeer met zich meebrengen en neemt de drukte op de Burgemeester Letschertweg toe door de beoogde 'multimodale ontsluiting' met de Barge Terminal op Vossenberg 2. Ook sluit ze stank- en geluidsoverlast niet uit en vraagt ze zich af waar de gemeente arbeidsmigranten gaat huisvesten, die grootschalige logistieke bedrijven volgens haar veelal aantrekken.

De gemeente laat weten geen problemen te zien wat betreft verkeersoverlast. Zo is de Burgemeester Letschertweg, ook wel bekend als de Tangent, ingericht voor verkeersontsluiting met woonwijken. Over huisvesting van arbeidsmigranten, kan de gemeente nog geen uitspraak doen. In een reactie laat ze weten dat het college daar binnenkort een beslissing over gaat nemen.

In de Reeshof is onlangs een actiegroep opgestaan, die ook bewaar aantekent tegen de komst van Wijkevoort.

|Doorsturen