Nieuws

Midden-Brabant gaat strijd aan tegen laaggeletterdheid

Door Peter van Oirschot

KAATSHEUVEL - Midden-Brabant gaat de strijd aan tegen laaggeletterdheid.

In totaal tekenen ruim 30 partijen - gemeenten, onderwijsinstellingen, bibliotheken, taalaanbieders en welzijnsorganisaties - zaterdag 11 november om 13.00 uur in de Efteling het Taalakkoord Midden-Brabant. Met de samenwerking willen zij hun impact vergroten en het aantal laaggeletterden verminderen. Het is het dertigste regionale Taalakkoord dat wordt afgesloten in Nederland.

"Met dit Taalakkoord wordt zichtbaar hoeveel partijen in Midden-Brabant zich sterk willen maken voor de strijd tegen laaggeletterdheid. Wij beloven samen de komende jaren ons hiervoor hard te maken. Door deze samenwerking, door kennis uit te wisselen en laaggeletterdheid samen op de kaart te zetten, kunnen wij dit probleem daadwerkelijk gaan tackelen", zegt Nanneke Tuerlings, voorzitter van het Taalnetwerk Midden-Brabant.

In Brabant is 1 op de 10 mensen laaggeletterd: hij of zij kan onvoldoende lezen en schrijven om goed mee te doen in de samenleving. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan en voelen zich vaak minder gezond. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van de bijsluiter van medicijnen, een bereidingswijze op een verpakking, brieven van instanties of werkinstructies.

Tuerlings: "Laaggeletterdheid heeft veel negatieve gevolgen. Dit probleem verdient onze volle aandacht. Mensen die ermee te maken hebben, hebben vaak last van schaamte. In Midden-Brabant gaan we samenwerken om het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Er is meer bewustwording nodig en meer scholing."

Taalnetwerk Midden-Brabant, een samenwerking tussen Bibliotheek Midden Brabant, ROC, MST, ContourdeTwern en Stichting Lezen & Schrijven, zet zich sinds 2015 met partners in om laaggeletterdheid te bestrijden. Zo zijn in Brabant 5 Taalhuizen opgericht, waar mensen terecht kunnen voor persoonlijke begeleiding, cursussen en informatie. Medewerkers van het Brabantse UWV en telefonisten van CZ Debiteurenbeheer lieten medewerkers scholen om laaggeletterdheid bij cliënten te signaleren en door te verwijzen naar de Taalhuizen. Ook zijn vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie getraind om laaggeletterden te helpen.

|Doorsturen