Nieuws

Milieueffecten Windpark De Spinder goed beschreven


TILBURG - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Windpark De Spinder in Tilburg beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag, in dit geval de gemeenteraad van Tilburg, besluit over het project.

De gemeente Tilburg wil op en nabij het bedrijventerrein De Spinder ten noorden van Tilburg drie of vier windturbines mogelijk maken. De gemeente wil dat het bedrijventerrein onderdeel wordt van een duurzaam energielandschap. Daar kunnen de windturbines een bijdrage aan leveren. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de benodigde bestemmingsplanwijziging. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

In het rapport zijn twee verschillende opstellingen van de windturbines met elkaar vergeleken. De effecten daarvan op de omgeving zijn goed beschreven, bijvoorbeeld hinder door geluid of slagschaduw, verstoring van het landschap en effecten op vogels en vleermuizen. De visuele effecten van nachtelijke verlichting op de turbines zijn niet in het milieueffectrapport beschreven, maar wel in een aanvullende notitie. Deze effecten kunnen worden beperkt door de keuze van het soort verlichting en gebruik van sensoren.

|Doorsturen