Nieuws

NedTrain en gemeente faalden in chroom-6 affaire


TILBURG - Er is op verschillende fronten gefaald in de Tilburgse chroom-6 affaire. Daardoor zijn 800 mensen gedupeerd.

De onafhankelijke onderzoekscommissie die de affaire onderzocht vindt dat vooral NS-dochter NedTrain veel te verwijten valt. Maar ook Tilburg krijgt de nodige kritiek, met name omdat de gemeente zich niet hield aan de voorschriften van de Arbowet. De onderzoeksrapport werd donderdagochtend 31 januari gepresenteerd.

'Verwijtbaar'

In de periode 2004-2012 werden honderden werklozen blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6 bij het opknappen van treinen, afkomstig van het Spoorwegmuseum in Utrecht. Door nalatigheid werden deze mensen volgens voorzitter Peter van der Velden van de onafhankelijke commissie chroom-6 niet beschermd tegen deze schadelijke stof bij het werken aan de treinen.

NedTrain was al decennia op de hoogte van de risico's van chroom-6, maar vond het niet nodig om de gemeente Tilburg en het Spoorwegmuseum hiervan op de hoogte te stellen. Volgens de onderzoekscommissie is dit 'kwalijk en hoogst verwijtbaar'. De commissie vindt bovendien dat de gemeente Tilburg als werkgever tekort schoot in haar wettelijke zorgplicht.

Vergoeding

Volgens de onderzoekscommissie heeft iedereen die op de tROM-locatie heeft gewerkt recht op een vergoeding. De regeling moet ook voorzien in smartengeld voor elke betrokkene, die een of meer ziekten heeft die door chroom-6 kunnen zijn veroorzaakt. De gemeente zou snel voor een passende regeling moeten zorgen. In een later stadium kan worden bekeken hoe het zit met de aansprakelijkheid van de bekritiseerdede partijen. Het college van BenW gaat op korte termijn in conclaaf over het rapport en de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Ook de gemeenteraad zal zich snel gaan buigen over het rapport.

|Doorsturen